مقالات

خلاصه کتاب آئین دوست یابی دیل کارنگی

/
اگر میخواهید عزیز باشید خیلی سربه سر افراد نگذارید-1 سرزنش ن…

مقاله كتاب اثر مركب اثر دارن هاردن

/
وقتي كتاب ايين زندگي ديل كارنگي رو خوندم به وجد اومدم و با خود…

مقاله عادت خوب كتاب خواندن

/
مقاله عادت خوب كتاب خواندن شايد كاري عجيب به نظر برسد اگر…