مقالات

مقدمه (دکتر اتان بکر) بر کتاب"حلقه ای از زنجیر من باش"

/
  Dr. Ethan F. Becker Senior Speech Coach and Co-Author …

کارگاه آموزشی هدفمندی تا توانمندی برگزارشد

/
کارگاه آموزشی هدفمندی تا توانمندی در تاریخ 9/11/95 در محل کتاب…

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

/
چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟ تابحال شده خودرا کاملا محق بدانید اما …

هر لحظه براي حفظ حلقه هايمان تلاش كنيم

/
هر لحظه براي حفظ حلقه هايمان تلاش كنيم براي حفظ ارتباط مو…

رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما

/
رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما حتما برایتان پیش آمده که با افراد ق…

هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید

/
هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید      آبراهام لینکن پز…

حسن جویی و قدرشناسی

/
خوبی از خودتونه هرفردی ویژگی و صفات قابل تحسینی دارد که ممکن است…

فرزندان مابه عشق بیشتراز تکنولوژی نیاز دارند

/
مهندسین و پزشکانی را می شناسم که باافتخار تعریف می کنند که برای فرزندانشان …

وقتی به نقطه پایان می رسیم

/
وقتی به نقطه پایان  می رسیم اتفاق عجیبی حدود یک هفته پیش برا…