محصول دانلودی مهارت های ارتباط موثرواعتمادسازی

تومان

سرفصل های کلی دوره :

  1. چطور با ابهت و شکوه به نظر برسیم
  2. چگونه در نظر دیگران مطمئن بنظر برسی
  3. چطور سر صحبت را با دیگران باز کنیم
  4. مسخره نکنیم دست نیندازیم
  5. پوشش و لباس ما
  6. چطور در خاطر دیگران ماندگار شویم
  7. چطور با تعریف از دیگران تشکر کنیم
  8. چه عکس العملی در مقابل تعریف دیگران نشون بدیم
  9. به چه چیزی در زندگی افتخار می کنید

توضیحات

تخفیف 15000 تومانی مارا از دست ندهید

مهارت های ارتباطی لازمه یک ارتباط موثر است.

حتما برایتان پیش آمده که:

در جمعی بودید و نتوانستید نظرتان را به خوبی ابراز کنید

در برقراری ارتباط دریک جمع نا آشنا دچار مشکل می شوید

دوست داشتید بیشترروی شماحساب می کردند و یا بیشتر به شما بها داده میشد

علی رغم داشتن قابلیتهای زیاد اما هنوز نتوانستید اعتماد کارفرما یا رئیستان را جلب کنید

ونمی دانید چطور جذاب و دوست داشتنی به نظر برسید

 

شما با دیدن فایل های تصویری این محصول می توانید این توانایی ها و مهارت ها را بدست آورید

 

ومحصول تکنیک های برقراری ارتباط موثر به آموزش مهمترین این مهارت ها می پردازد.

 

دوست عزیز بسیار خوشحالم که به آموزش خود اهمیت می دهید و برای رشد خود هزینه می کنید.

 

این محصول (تکنیک های برقراری ارتباط موثر1)اولین محصول در خصوص آموزش مهارت های ارتباطی ست.

 

در آینده شماره های بعدی این محصول نیزبه ادامه آموزش تکنیک های برقراری ارتباط موثر خواهد پرداخت.

توضیحاتی در خصوص این محصول:

این محصول شامل 9 ویدیو می باشد که در هریک از آن ها به توضیح یک تکنیک از تکنیک های برقراری ارتباط موثر می پردازیم

 

 

 

1-چطورباابهت و با شکوه به نظر برسیم

 

برخی افراد غوز می کنند و شل و بی حال راه می روند .

راه رفتن شل و بی حال موجب می شود تاثیر خوبی روی دیگران نگذاریم و یا به عبارتبی به دیگران انرژی منفی بدهیم

در این فایل تکنیکی آموزش داده می شود که طی آن شما عادت می کنید غوز نکنید و با سری بالا و شانه هایی برافراشته و محکم و مقتدر راه برویم

 

تا هم یکی از مهارت های ارتباطی را آموخته باشیم و هم راه رفتن خود را اصلاح نماییم.

 

2-چطوردر نظردیگران مطمئن به نظر برسیم

 

دراین فایل به این نکته می پردازیم که چه کار کنیم تا دیگران به ما اعتماد کنند.

مثلا در مصاحبه های استخدامی

ویا در جلسات مهم کاری

ویا در بحث های مهم و حساس

چطور افرادغریبه به ما اعتماد کنند؟

 

تکنیک هایی که در این فایل گفته می شود تکنیک  هایی است که بازپرسان و کارآگاهان و فرادی که وظیفه مصاحبه های مهم استخدامی را برعهده دارند از آن ها استفاده می کنند.

 

3-چطور سرصحبت رابادیگران باز کنیم

4-مسخره نکنیم و دست نیندازیم

5-پوشش و لباس ما

6-چطور در خاطردیگران ماندگار شویم

7-چطور با تعریف،از دیگران تشکر کنیم

8-چه عکس العملی در مقابل تعریف دیگران نشان دهیم

9-به چه چیزی درزندگی افتخار می کنید

محصولات مرتبط