آزاده کیانی

سیستم سازی کسب و کار

چگونه با سیستم سازی کسب و کارتان را خودکار کنید سیستم، یک راه حل است.       (AT&T)(بزرگ ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت  و اینترنت و..)

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

حفظ انگیزه کارکنان

    راههای افزایش انگیزه کارکنان(با استناد به رفتار سازمانی رابینز) یکی از مهم ترین چالش های منابع انسانی حفظ انگیزه کارکنان است. اگر تجربه

ادامه مطلب »