یک روز من چگونه می گذرد؟

این روزها ساعت 2 بعد از نیمه شب می خوابم و 8 صبح بیدار می شوم .صدالبته که عاشفق بیدار شدن 6 صبح و پیوستن به جرگه سحرخیزانم اما هرجور که حساب و کتاب می کنم نمی شود که 2 بخوابی و 6 بیدار شوی!(از شما چه پنهان مدت زیادی طول کشید تا به خودم بفهمانم این شدنی نیست و بیخودی خودم را هرروز بابت 8 بیدار شدنم سرزنش نکنم).

-بعد از بیدار شدنم چند حرکت کششی یوگا می روم تا کمی پیچ و مهره هایم از هم باز شود.

-سپس صبحانه ای آماده می کنم و به بچه ها هم بیدار باش می دهم و نیم نگاهی هم به ساعت دارم که دیر نشود شروع بعه کار کردنم.

-بالاخره ساعت 9 می شود و من شروع می کنم با صفحات صبحگاهی و نوشتن از اوضاع و احوالی که در لحظه به ذهنم می آید.

-تایمر موبایلم را روشن می کنم تا به گذر زمان و سرعت کارم متعهد بمانم.

 • بعدش درباب حکمت زندگی “آرتور شوپنهاور  می خوانم و کمی هم رونویسی می کنم چون با رونویسی بهتر یاد می گیرم و به موضوع مسلط تر می شوم.
 • قرار گذاشتم از این به بعد کتابهایی را که یک یا دوبار خواندم و ارزش خواندن چندین باره دارند را مرور کنم و کتاب”گندزدایی از مغز” کتاب مروری این روزهایم است که همچنان که می خوانم از نکات مهمش هم نکته برداری می کنم.
 • با خواهرم که هر روز با هم نیم ساعتی صحبت می کنیم حرف می زنم.و کمی هم به کارهای خانه رسیدگی می کنم.
 • دوست و همکارم تماس می گیرد و درباره اوضاع و احوال کار و کرونا و برنامه های کاری اینده می حرفیم. حالم اما خوب می شود بعد از آن.
 • دوتا کتاب انلاین خریدم .(کار اینروزهایم شده کتاب خریدن انگار خوره کتاب پیدا کردم !)پرسش گری سقراطی دکتر علی صاحبی و کتاب “پیاده روی و سکوت در زمانه ی هیاهو را خریدم.(این هفته این پنجمین کتابی ست که خریده شد)
 • نهار درست کردن که کار هرروزه ام است .امروز ماهی درست کردم البته همراه ماهی سیر هم سرخ کردم که خیلی خوشمزه می شوند با هم.
 •  ماهی و سیر
 • سایتم را باز کردم و مقاله اصلی ام”کوچینگ چیست و چگونه کمک می کند تا پیشرفت کنم“را تکمیل می کنم.
 • به پسرم در انجام تکالیفش کمی کمک می کنم
 • نهار می خوریم با همسرم که تازه برگشته (ساعت 3 بعدازظهر است)
 • کمی استراحت می کنم تا 6
 • کلاس یوگای انلاینم شروع شده و شروع به انجام حرکات یوگا می کنم البته چون دور و برم شلوغ پلوغ هست چندان تمرکزی ندارم.
 • آماده میشویم با مانی تا بزنیم بیرون برای پیاده روی
 • تا 8ک30 برمی گردیم خانه و کمی جمع و جور می کنم و برای بچه ها شام آماده می کنم
 • شام خودمان را هم که سوپ شیر هست گرم می کنم و می خوریم
 • ساعت 9:30 شده و من می خواهم کارم را دوباره شروع کنم چون پیاده روی سرحالم کرده
 • دوباره استاپ واچ ساعت را فعال می کنم و تا 11:30 کار می کنم .می خوانم و می نویسم : کتاب کوچینگ زندگی نوشته دکتر علی صاحبی و دوباره مقاله ام را ویرایش می کنم.
 • با خواهرم تماس می گیرم (خواهر دیگرم البته) و احوالش را می پرسم.
 • لب تابم را بر می دارم و دوتا نسکافه درست می کنم تا با همسرم بنوشیم.
 • ساعت 12 یک سریال می بینیم خانوادگی تا ساعت 1
 • و دوباره از 1 تا 2 کار می کنم .
 • امروز 5 ساعت کار کردم.

روزهایم معمولا اینگونه می گذرند با این تفاوت که روزهایی هم مراجع انلاینم دارم و به آنها رسیدگی می کنم.

اما از امروز راضیم.

خواندم، نوشتم، فکر کردم، حرف زدم و برنامه ریختم.

نمایش یک نتیجه