مقالات

آزاده کیانی

یافته های جدیدعلمی

یافته های جدیدعلمی(علم عصب شناسی و ژنتیک) یافته های جدید علمی در زمینه عصب شناسی و ژنتیک انقلابی بزرگ در روانشناسی و علوم عصبی و

ادامه مطلب »
رضایتمندی چیست
آزاده کیانی

رضایتمندی چیست

رضایتمندی چیست رضایتمندی و شادی طفل گمشده ای ست که به قول استاد شفیعی کدکنی از خلیج فارس تا دریای مازندران به دنبالش می گردند.

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

ارتباط موثر در جامعه

تاثیر روابط خوب در جامعه چندی پیش تصادف سختی در یک جاده تاریک و بدون روشنایی شمال داشتیم بعد از خروج از ماشین نیاز شدید

ادامه مطلب »