داشتن احساس مثبتی نسبت به شغل، که حاصل ارزیابی فرد از ویژگیهای شغل است. شغل افراد فراتر از فعالیتهای آشکاری مثل پاسخ به تماس ها، کاغذبازی، نوشتن کدهای برنامه، خدمات دادن به مشتری، آماده کردن غذاهای منوی رستوران یا راندن کامیون است؛ تعامل با همکاران و رؤسا، پیروی از قوانین و سیاستهای سازمانی، دست یابی به استانداردهای عملکرد مورد انتظار، قبول کردن شرایط محیط کاری که اغلب ایده آل نیستند و مسائل بسیار دیگر جزو الزامات شغلی هستند. به عبارت دیگر ارزیابی که فرد از میزان رضایت شغلی خودش دارد یک جمع بندی از امتیازاتی است که برای تک تک عناصر از هم گسسته شغلی قائل شده است.
آزاده کیانی

رضایت شغلی چیست؟

رضایت شغلی وقتی صحبت از رضایت شغلی به میان می‌آید همه‌مان به نوعی درگیر تصمیم‌گیری در مورد رضایت مان از شغلی که داریم و یا

ادامه مطلب »
درک نیاز واقعی مشتری آسان نیست.چون وقتی مشتری یک ماشین راحت می خواهد شما دقیقا نمی دانید منظورش از راحتی دقیقا چیست و یا وقتی یک موبایل زیبا می خواهد منظورش از زیبایی چیست و نیاز واقعی او کدام است. نیازهایی وجود دارد که مشتری قادر به بیان آن ها نیست اما با برآورده شدن آین نیاز رضایتش از محصول به طرز باورنکردنی افزایش می یابد.
آزاده کیانی

نیاز واقعی مشتری چیست؟

نیاز واقعی مشتری چیست؟ درک نیاز واقعی مشتری آسان نیست؛ وقتی مشتری یک ماشین راحت می خواهد شما دقیقا نمی‌دانید منظورش از راحتی دقیقا چیست و

ادامه مطلب »
اگراز شما بپرسند یک مدیر عامل اثر بخش چه خصوصیاتی دارد، احتمالاً اغلب افراد در پاسخ خود صفاتی چون با انگیزه ،رقابتی و سرسخت را بکار می¬برند با وجود اینکه برخی مدیران عامل بد اخلاق موفق بوده اند اما برخی معتقدند که در محیط های کاری امروزی، دلپذیر بودن حتی برای مدیران عامل هم اهمیت زیادی دارد.
آزاده کیانی

مدیران اثربخش

ترقی مدیران عامل اثربخش اگراز شما بپرسند یک مدیر عامل اثر بخش چه خصوصیاتی دارد، احتمالاً اغلب افراد در پاسخ خود صفاتی چون با انگیزه

ادامه مطلب »
فشارهای رقابتی بر بیشتر سازمانها هیچگاه تا این حد شدید نبوده اما با این وجود حداقل در برخی سازمانها شاهد تغییر رویکرد جالبی هستیم که هم در زمینه تحقیقات رفتار سازمانی و هم در زمینه شیوه های مدیریتی نمود پیدا کرده است. بعضی سازمانها در این زمینه پیشرو بودند. آن هابجای آنکه در واکنش به فشار رقابتی بر شدت آن بیافزایند سعی دارند بوسیله ایجاد محیط کاری مثبت برای خودشان مزیت رقابتی ایجاد کنند.
آزاده کیانی

محیط کاری مثبت

  ایجاد محیط کاری مثبت گرا فشارهای رقابتی بر بیشتر سازمانها هیچگاه تا این حد شدید نبوده اما با این وجود حداقل در برخی سازمانها

ادامه مطلب »