مشاوره مدیریت

تعریف مدیریت از نگاه دراکر
آزاده کیانی

مدیریت چیست؟

تعریف مدیریت از نگاه دراکر پیتر دراکر در کتاب « مدیریت» خود درباره تاریخچه مدیریت اینگونه می گوید: ریشه اصلی مدیریت تقریبا به ۲۰۰ سال

ادامه مطلب »
ماموریت سازمان
آزاده کیانی

تعریف ماموریت شرکت

تعریف ماموریت شرکت کار خاص و یا محصول و خدماتی که هر شرکت یا سازمان در آغاز تاسیس انجام می دهد بسته به ماموریتی که

ادامه مطلب »