مسئولیت پذیری

چرا شروع نمی کنیم؟
آزاده کیانی

چرا شروع نمی‌کنم؟

چرا شروع نمی‌کنم؟ وقتی به سال های نخستینی که کارم را آغاز کردم فکر می کنم می‌بینم چه اشتباهات و انتخاب هایی داشتم ! اگر

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

مسئولیت پذیری فرزندان

مسئولیت پذیری فرزندان  یا مسئولیت گریزی؟ کدام یک را برای خود و فرزندانمان می خواهیم؟ آموختن یا رهاکردن؟ آموزش مسئولیت پذیری از مهم ترین وظایف

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب وواقعیت درمانی دکترویلیام گلسر روانپزشکی که از سال ۱۹۶۵بخاطر ابداع واقعیت درمانی در عرصه روان پزشکی معروف و شناخته شد.ایشان بعدها در سال۱۹۹۸کتاب

ادامه مطلب »

چراقدرشناس نیستیم؟

قدرشناسی چیست ؟چرا قدرشناس نیستیم؟؟   قدرشناسی چیست؟ قدرشناسی  به معنی سپاسگزاری از دیگران بخاطر انجام کار یا کارهایی هرچند کوچک و یا لطفی هرچند

ادامه مطلب »