آزاده کیانی

حفظ انگیزه کارکنان

    راههای افزایش انگیزه کارکنان(با استناد به رفتار سازمانی رابینز) یکی از مهم ترین چالش های منابع انسانی حفظ انگیزه کارکنان است. اگر تجربه

ادامه مطلب »
پژوهشهای متعددی به این نتیجه منتهی شده اند که هوش هیجانی در عملکرد شغلی نقش مهمی ایفا می کند در یک مطالعه ویژگی مهندسانی که از طرف همکاران خود لقب ستاره گرفته بودند بررسی شد. پژوهشگران دریافتند که ستاره ها با دیگران بهتر ارتباط برقرار میکنند.
آزاده کیانی

هوش هیجانی چیست؟

نقش هوش هیجانی در عملکرد کارکنان علی مدیر یک شرکت است. او از هیجانات خود و دیگران تقریباً هیچ اطلاعی ندارد. بد‌اخلاق است و نمی‌تواند

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

رضایت شغلی کارکنان

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان این جمله‌های تلخ اما پرتکرار را همه ما احتمالا شنیدیم که کارمندان ناراضی  وقتی سختی‌های کار بر آنها غالب

ادامه مطلب »