مدیریت

ایجاد ارزش برای مشتری
آزاده کیانی

ایجاد ارزش برای مشتری

ایجاد ارزش برای مشتری دان پپرز و مارتا روجرز از اساتید بازاریابی معتقدند: تنها دارایی همیشگی شرکت ها، ارزشی است که مشتریان برای آنها قائل

ادامه مطلب »
تعریف مدیریت از نگاه دراکر
آزاده کیانی

مدیریت چیست؟

تعریف مدیریت از نگاه دراکر پیتر دراکر در کتاب « مدیریت» خود درباره تاریخچه مدیریت اینگونه می گوید: ریشه اصلی مدیریت تقریبا به ۲۰۰ سال

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

وظایف مدیریت بازاریابی

وظایف مدیریت بازاریابی به خاطر نقش اساسی بازاریابی نمی توان به آن همچون وظیفه و کاری جداگانه نگریست. تمام مسائل از نقطه نظر حاصل نهایی

ادامه مطلب »
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
آزاده کیانی

بازاریابی در عمل

بازاریابی در عمل در دنیای پیچیده و بازار ناپایدار و شرایط به شدت رقابتی امروز نمی توان صرفا به تئوری  و تعاریف بازاریابی اکتفا کرد.

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟ بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق

ادامه مطلب »