مدیریت بازاریابی

بازارهای صنعتی جهان
آزاده کیانی

خرید سازمانی چیست؟

خرید سازمانی چیست؟ وبستر و ویند خرید سازمانی را به این صورت تعریف کرده اند: خرید سازمانی فرآیند تصمیم گیری ای است که در آن

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

رضایت مشتری

رضایت مشتری رضایت به معنی احساس خشنودی از مقایسه عملکرد واقعی و مورد انتظار محصول است. اگر عملکرد واقعی محصول پایین تر از عملکرد مورد

ادامه مطلب »
ایجاد ارزش برای مشتری
آزاده کیانی

ایجاد ارزش برای مشتری

ایجاد ارزش برای مشتری دان پپرز و مارتا روجرز از اساتید بازاریابی معتقدند: تنها دارایی همیشگی شرکت ها، ارزشی است که مشتریان برای آنها قائل

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

بازاریابی و فروش

  بازاریابی و فروش «فروش مهم ترین بخش و وظیفه بازاریابی نیست، فروش ملموس ترین وظیفه بازاریابی است نه مهم ترین آن ها» کاتلر برخی

ادامه مطلب »
تعریف مدیریت از نگاه دراکر
آزاده کیانی

مدیریت چیست؟

تعریف مدیریت از نگاه دراکر پیتر دراکر در کتاب « مدیریت» خود درباره تاریخچه مدیریت اینگونه می گوید: ریشه اصلی مدیریت تقریبا به ۲۰۰ سال

ادامه مطلب »
ماموریت سازمان
آزاده کیانی

تعریف ماموریت شرکت

تعریف ماموریت شرکت کار خاص و یا محصول و خدماتی که هر شرکت یا سازمان در آغاز تاسیس انجام می دهد بسته به ماموریتی که

ادامه مطلب »