فروش

بازارهای صنعتی جهان
آزاده کیانی

خرید سازمانی چیست؟

خرید سازمانی چیست؟ وبستر و ویند خرید سازمانی را به این صورت تعریف کرده اند: خرید سازمانی فرآیند تصمیم گیری ای است که در آن

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

رضایت مشتری

رضایت مشتری رضایت به معنی احساس خشنودی از مقایسه عملکرد واقعی و مورد انتظار محصول است. اگر عملکرد واقعی محصول پایین تر از عملکرد مورد

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

بازاریابی و فروش

  بازاریابی و فروش «فروش مهم ترین بخش و وظیفه بازاریابی نیست، فروش ملموس ترین وظیفه بازاریابی است نه مهم ترین آن ها» کاتلر برخی

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

وظایف مدیریت بازاریابی

وظایف مدیریت بازاریابی به خاطر نقش اساسی بازاریابی نمی توان به آن همچون وظیفه و کاری جداگانه نگریست. تمام مسائل از نقطه نظر حاصل نهایی

ادامه مطلب »
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
آزاده کیانی

بازاریابی در عمل

بازاریابی در عمل در دنیای پیچیده و بازار ناپایدار و شرایط به شدت رقابتی امروز نمی توان صرفا به تئوری  و تعاریف بازاریابی اکتفا کرد.

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟ بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق

ادامه مطلب »