بهبودفردی

خواندنی ترین جملات

خواندنی ترین جملات این روزها بدترین اتفاق شکست خوردن نیست؛ تلاش نکردن است. در هر حال، ما نمی توانیم خودمان را را از رنج های

ادامه مطلب »