تصمیمی که امسال عملی اش می کنم

برای سال جدید تصمیمات زیادی گرفتم ؛

از تمرکز روی یکی دو هدف مهم، تمرکز بیشتر و عیق تر کار کردن، توجه بیشتر به حال و یادگیری هرروزه و غافل نماندن از آن و چند تصمیم ریز و درشت دیگر.

اما یکی از مهم ترین تصمیم کاری امسالم پایبندی به نوشتن است.

می توانم اثرش را همین دو هفته ای که از سال گذشته ببینم.نظم بیشتری در کارم پیدا شده و اشتیاق و توانم برای ادامه کار بیشتر .

تصمیم گرفتم در هر شرایطی دست به قلم شوم و بنویسم؛

به جای چک کردن موبایل بنویسم به جای ناامید شدن بنویسم  به جای حرف زدن بیش از حد بنویسم به جای استراحت در زمان خستگی بنویسم و تا می توانم بنویسم.

وقتی می‌نویسم بیشتر فکر می‌کنم بیشتر عمل می‌کنم، خلاق تر می شوم و سرعت عملم بالاتر می رود.

وقتی می نویسم حس می کنم خودم را رصد می کنم به مانند یک ناظر بیرونی، به خودم بازخورد می دهم به مانند یک کوچ و خودم را بیشتر می شناسم.

خوشحالم که با همراهی شاهین کلانتری عزیز ، لایوهای صبحگاهی اش هر روز بیشتر می نویسم و با نوشتن به خودم نزدیک تر می شوم.