قطب نما مهم تر است یا نقشه؟

اگر قطب نمایی داشته باشیم بسیار مهم تر از آن است که بدون هدف نقشه ای در دست داشته باشیم

قطب نما مهم تر از نقشه

قانون قطب نما مهم تر از نقشه
به ما کمک می‌کند به عنوان ابزاری برای یافتن مسیرمان در این دنیای بلاتکلیف عمل کنیم

جوی ایتو و  جف هاو می گویند؛
در دنیایی که بطور فزاینده پیش بینی ناپذیر می شود و سریع تر از همیشه در حال حرکت است، یک نقشه با جزئیات بسیار می تواند با ایجاد هزینه بالا و غیر ضروری شما را گمراه کند.
اما یک قطب نمای خوب، همیشه شما را به همان جایی می رساند که باید بروید.

در کتاب چگونه آینده خود را سریع نجات دهیم آمده:

در دنیایی که به طور فزاینده پیش بنی ناپذیر می شود و سریع تر از همیشه در حال حرکت است یک نقشه با جزئیات بسیار می تواندبا ایجاد هزینه بالا و غیرضروری شما را گمراه کند.

اما یک قطب نمای خوب همیشه شما را به همان جایی می رساند که باید بروید.

شما چقدر با این قانون موافقید؟✅

به نظر شما قطب نما مهم تر است یا نقشه؟