« تکالیف »

یک سفر هزارمایلی با یک گام شروع می‌شود. لئوزوا

تمرین ها

تمامی کلاس‌ها به صورت صوتی ذخیره شده و در کانال تلگرام گروه قرار خواهد گرفت.