مهارت های ارتباطی

آزاده کیانی

حسن جویی و قدرشناسی

خوبی از خودتونه هرفردی ویژگی و صفات قابل تحسینی دارد که ممکن است از نظر بسیاری از افراد غیرقابل تعریف باشدامااگر آن نکات مثبت را

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

ارتباط موثر در جامعه

تاثیر روابط خوب در جامعه چندی پیش تصادف سختی در یک جاده تاریک و بدون روشنایی شمال داشتیم بعد از خروج از ماشین نیاز شدید

ادامه مطلب »