مقالات

کمی پشت دوربین دیگران هم برو

/
کمی پشت دوربین دیگران هم برو "ممکن است افراد کاملا در اشتباه …

سرزنش و انتقاد کمرنگ کننده هر ارتباطی

/
سرزنش و انتقاد کمرنگ کننده هر ارتباطی حتما تا بحال پیش آمده که سرزنش کردید و …

آیابه شغل خود علاقمند هستید؟

/
[blog style="def" cols="2" posts_per_page="7" offset="0" pagination="yes"…

چطور با ارتباط موثر بتوانیم درجامعه تغییر ایجاد نماییم؟

/
  مديرانی كه درپي افزايش توليديا بازدهی شركت خودهستند والدینی که به دنبا…

چگونه با اراده باشيم و دست به كارهاي بزرگ بزنيم

/
چگونه با اراده باشيم و دست به كارهاي بزرگ بزنيم جربزه، اراده، نت…

زن بايد استاد ارتباط موثر باشد

/
زن بايد استاد ارتباط موثر باشد زن بودن كار بسيار سختي ست و د…

چرامردم بیش از اندازه به ظاهر خود توجه می کنند؟

/
چرا مردم بيش از اندازه به ظاهر و سرو وضع خود توجه می کنند؟ يكي …

عذاب وجدان وقت تلف کردن

/
مقاله عذاب وجدان وقت تلف كردن تابحال عذاب وجدان داشتيد كه چرا وقتت…

چراقدرشناس نیستیم؟

/
قدرشناسي چيست ؟چرا قدرشناس نيستيم؟؟   قدرشناسي چيست؟ قدرشناسي  به معني سپاسگزاري از…