مقالات

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

/
چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟ تابحال شده خودرا کاملا محق بدانید اما …

هر لحظه براي حفظ حلقه هايمان تلاش كنيم

/
هر لحظه براي حفظ حلقه هايمان تلاش كنيم براي حفظ ارتباط مو…

رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما

/
رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما حتما برایتان پیش آمده که با افراد ق…

هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید

/
هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید      آبراهام لینکن پز…

حسن جویی و قدرشناسی

/
خوبی از خودتونه هرفردی ویژگی و صفات قابل تحسینی دارد که ممکن است…

فرزندان مابه عشق بیشتراز تکنولوژی نیاز دارند

/
مهندسین و پزشکانی را می شناسم که باافتخار تعریف می کنند که برای فرزندانشان …

وقتی به نقطه پایان می رسیم

/
وقتی به نقطه پایان  می رسیم اتفاق عجیبی حدود یک هفته پیش برا…

تاثیرگفتار و كلام بر روابطمان

/
تاثیرگفتار و كلام بر روابطمان جملات و كلماتي كه بكار مي بريم تاثي…

ارتباط موثر در جامعه

/
تاثیر روابط خوب در جامعه چندی پیش تصادف سختی در یک جاده تاری…