مقالات

مهارت های برقراری ارتباط از نگاه دیل کارنگی

/
مهارت های برقراری ارتباط از نگاه دیل کارنگی در کتاب زیبایش به نام"…

چگونه با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم

/
چگونه با هرجورآدمی ارتباط برقرار کنیم عنوان کتاب زیبایی از ن…

هنربرقراری ارتباط موثر

/
"هنر بر…

نقش ادراک در رفتار ما

/
نقش ادراک در رفتار ما بسیار پررنگ و حائز اهمیت است اما کمتر …

خشنودی ورضایت از زندگی

/
خشنودی و رضایت اززندگی گنجی که همه به دنبال رسیدن به آن هستند. …

سطل شماچقدر پراست؟

/
 سطل شماچقدرپراست  در این کتاب بازبانی بسیار زیبا و ساده با بکاربردن اس…

تئوری انتخاب یا اهمیت روابط خوب در زندگی شاد و رضایت بخش

/
تئوری انتخاب یا اهمیت روابط خوب در زندگی شاد و رضایت بخش ،موضو…

ارتباط بدون خشونت(مارشال روزنبرگ)

/
ارتباط بدون خشونت عنوان کتاب زیبای مارشال روزنبرگ درخصوص آموزش …

اهمیت ارتباط موثرمعلم بادانش آموز

/
ارتباط موثرمعلم بادانش آموز یعنی همه چیز ارتباط موثرمعلم با…