دسته‌بندی نشده

معنای زندگی و عزت نفس
آزاده کیانی

عزت نفس و معنای زندگی

درباره معنی زندگی روزی مردی نزد ویل دورانت مورخ و اندیشمند مشهور رفت و از او درخواست کرددلیلی به دست او بدهدکه چرا نباید خودش

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

موفق ها چه می کنند؟

موفق ها چه می کنند؟ شاید جالب باشد که بدانیم زندگی انسانهای موفق چگونه می گذرد از صبح تا شبشان را چگونه می گذرانند چه

ادامه مطلب »