معنادرزندگی

معنای زندگی و عزت نفس
آزاده کیانی

عزت نفس و معنای زندگی

درباره معنی زندگی روزی مردی نزد ویل دورانت مورخ و اندیشمند مشهور رفت و از او درخواست کرددلیلی به دست او بدهدکه چرا نباید خودش

ادامه مطلب »

خواندنی ترین جملات

خواندنی ترین جملات این روزها بدترین اتفاق شکست خوردن نیست؛ تلاش نکردن است. در هر حال، ما نمی توانیم خودمان را را از رنج های

ادامه مطلب »