ما کجا و سقراط کجا؟

ما کجا و  سقراط کجا؟

کم تر عادت به وب گردی دارم. البته زمانم را خوب ذخیره می کنم با این کار اما از خیلی چیزها غافل می مانم .

اینکه دور و برم چه خبر است و به قول معروف دنیا در دست کیست. به نظرم کار جالبی آمد و تصمیم گرفتم جدی ترش بگیرم (البته امیدوارن این تصمیم را هم به انداه وب گردی جدی بگیرم)

ناخودآگاه در حال مقایسه بودم  با ورق زدن هر سایت و خواندن صفحاتش، دست به مقایسه می زدم.احساس عقب ماندن، دیرشدن وکم تر بودن  نسبت به دیگران داشتم.

این احساس را هرگز دوست نداشتم.

احساسی که اجازه نمی دهد از کارت از زندکی ات از تلاشت لذت ببری.

احساسی که مدام در حال تجربه اش هستیم و به جدی گرفتنش هم عادت کردیم.

تسلی بخشی های فلسفه رامی خواندم.

گویی آلن دوباتن می خواهد با معرفی سقراط و عقایدش به ما یادآوری کند که تا چه حد در بند زندگی و دنباله روی جماعت هستیم.

مدام این فکر در مغزم می خلید که آیا می شود اینگونه سقراط وارو آزاد زیست؟

رها از هر تعلقی به ثروت و مقام و قدرت که به راستی همه دغدغه امروز آدم ها به این چند چیز رسیده.

اصلا می توان این گونه زیستن را آموخت؟

نمی دانم. نمی دانم که می توان این فلسفه را در زندگی جاری کرد.

امید دارم بشود با تکرارش و یادآوری مداومش به خود بشود اوضاع را کمی بهتر کرد.

 

 

و گوشه ای از تسلی بخشی های فلسفه:

اگر نمی توانیم چون سقراط چنین خویشتن داری و متانتی داشته باشیم، اگر تنها پس از شنیدن چند کلمه تند درباره شخصیت یا دستاوردهایمان به گریه می فتیم ،دلیل آن ممکن است این باشدکه تائید دیگران بخش مهمی از قابلیت ما برای اعتقاد به حقانیت خودمان را تشکیل می دهد. ما احساس می کنیم که حق داریم عدم محبوبیت را نه فقط بخاطر دلایل عملی، و به دلیل پیشرفت یا بقاء بلکه مهم تر از آن به این دلیل جدی بگیریم که مورد تمسخر قرار گرفتن نشانه روشنی از گمراهی ماست.

 

 

ما کجا و سقراط کجا

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h55859/domains/azadehkiani.com/public_html/blog/wp-content/themes/asanpardaz/single.php on line 48