رضایت اززندگی

رضایت اززندگی با شناخت ارزش ها

رضایت اززندگی

رضایت اززندگی به چه معناست؟آیا زندگى برایمان بامعناست؟

آیا هرروز که از خواب برمِی خیزیم انگیزه کافى براى سپرى کردن روزمان داریم؟یا بی حال و بی رمق و بی انگیزه ایم و به زور به سر کارمان می رویم

افراد زیادى دورو برمان می بینیم که اینگونه اند.

رضایت اززندگی

در مجموعه مقالات رضایت اززندگى سعی داریم به عوامل متعددى که در رضایت و خشنودى و معنادارکردن زندگى نقش دارند بپردازیم

 این مردم مخصوصا کسانی که اززندگی خود چندان رضایت قلبی ندارندبا اشتیاق زندگى نمی کنند زیاد می خوابند کارخاصی انجام نمی دهند

و یا اگر کاری هم می کنند خیلی بی هدف ، بی حال و بدون انگیزه آن کاررا انجام می دهند.

چطور می شود به دور از این روزمرگی ها معنای بیشتری به زندگی داد و رضایت اززندگی بیشتری داشت.

رضایت اززندگی

  شناخت ارزشها 

یکی از مهم ترین راههای معنابخشیدن به زندگی و رضایت اززندگی  این است که بر اساس ارزش هایمان زندگی کنیم

یعنی برای چیزهایی درزندگی ایستادگی کنیم و بایستیم.

رضایت اززندگی

ارزش چیست؟؟

ارزش ها همان امیال قلبی هستند که ما بر اساس آن ها رفتارمی کنیم و

دوست داریم آنگونه باما رفتارشود. ومی خواهیم کیفیت زندگی مان را براساس آن ها تعیین کنیم

ما ارزش ها را زندگی میکنیم و اگر ارزشی برای خود انتخاب نکنیم زندگی برایمان بی معنا خواهد شدو با وجود دستاوردها و موفقیت ها باز هم ناراضی و ناخشنودیم

ارزش ها چه چیزهایی نیستند؟؟

ارزش هدف نیست.

ما به اهداف می رسیم و آن هارا بدست می آوریم اما ارزش به دست آوردنی نیست بلکه در ارزش ها شدنی اتفاق می افتد.

اگر ازدواج می کنیم صاحب فرزند می شویم و خانه ای می خریم همه این ها هدف هستند نه ارزش

اگربه مدارج علمی میرسیم و تحصیلات دانشگاهی را به اتمام می رسانیم بازهم به هدفی دست پیدا کردیم نه ارزش

ما به اهداف می رسیم و تمام می شوند

اما ارزش ها هرگز پایانی ندارند.

ما به ارزش ها نمی رسیم و آنهارا بدست نمی آوریم بلکه ارزش هاسبک زندگی و نوع رفتار و منش  ما هستند.

اگر بر اساس ارزش هایمان زندگی کنیم به زندگی معنا می بخشیم و رضایت بیشتری هم اززندگی خواهیم داشت.

رضایت اززندگی

لزوم شناخت ارزش ها

اگر ارزش هایمان را نشناسیم و زندگی مان را براساس آن ها ارزیابی نکنیم زندگی ما را در معرض ارزش های تصادفی قرارمی دهد.

ارزش هایی که بر اساس امیال قلبی ما نیستندو ما به ناچار و بدون شناخت و اختیار لازم ارزش هایی را زندگی می کنیم که متعلق به ما نیستند

چگونه ارزش هایمان را بشناسیم

لیست کاملی از ارزش ها در سایت تئوری انتخاب قرارگرفته که با مراجعه به این سایت و دانلود لیست ارزش ها میتوانید  ارزش های خود را انتخاب نمایید.

جهت انتخاب راحتتر این ارزش ها به دلیل تعداد زیاد آن ها،بهتر است ابتدا ٢٠ارزش سپس ١٠ارزش و نهایتا ۶ارزش نهایی

را بعنوان ارزش های شخصی خود انتخاب کنید.

 رضایت اززندگی

به شما تبریک می گویم

شما یک قدم بسیاربزرگ برداشتید.

شما ارزش هایتان را انتخاب نمودید

حالا باید قدم بعدی را بردارید که بسیارمهم است

بایدبتوانید ارزش هایتان را زندگی کنید

باید بتوانید براساس آنها رفتارکنید

رضایت اززندگی

اگر ارزشی را انتخاب کردید اما آن را رفتارنکنید بهتر است آن ارزش را از لیست ارزشهایتان حذف کنید چون انجام ندادن و رفتارنکردن یک ارزش حالتان را بد میکند.

نشانه بکار نگرفتن ارزش ها در زندگی عدم رضایت اززندگی ونداشتن حس خوب است. اگرمهربانی جزو ارزش هایمان باشد اما روزی فرصت مهربانی به دیگران را پیدا نکنیم.

رضایت اززندگى باتامل و تفکر بر ارزش ها

اگرانصاف را بعنوان ارزش خود انتخاب کردیم پس  باید برای منصفانه رفتارکردن نیز آماده شویم

اگر مهربانی از ارزشهای ماست پس برای مهربانی کردن با ید برنامه ریزی کنیم

همیشه باید حواسمان به رفتارهایمان باشد

باید هرروز خودمان را ارزیابی کنیم حتی با یک دقیقه وقت گذاشتن

رضایت اززندگی

در این ارزیابی باید ببینیم آیامن امروز ارزشهایم را رفتارکردم یا نه؟

آیا با عزیزان و همکارانم مهربانی کردم؟

آیا به دیگران کمک کردم؟

آیا منصفانه برخورد کردم؟

و هرآنچه که جزو ارزشهایم قراردادم را آیا زندگی کردم؟

 

داستان روانشناس معروف راس هریس

کتابی که در زمینه شناخت ارزش ها و مواجهه بهتر با واقعیات زندگی میتوانم خدمت شما عزیزان معرفی کنم کتاب “سیلی واقعیت”  راس هریس  می باشد.

در این کتاب راس هریس در فصل١۴باعنوان “هدف من چیست” به شرح داستان خواندنی زندگی خود می پردازد

رضایت اززندگی

و اینگونه شرح می دهد که پزشک موفقى بود که در ملبورن زندگی می کرد و از نظر اجتماعى در شرایط بسیار خوبی بود و درآمد خوبی هم داشت همه نیازهایش را برآورده می کرد تفریح و خرید و همه امکاناتی که منجر به رضایت و خوشحالی می شد را فراهم کرده بودامابازهم ناخشنود بود و زندگی برایش معنای خاصی نداشت.

تا اینکه به این نتیجه رسیدکه برای گرفتن جوابهای بزرگ باید سوالهای بزرگی از خودش بپرسد.

١-من میخواهم چگونه انسانی باشم

٢-می خواهم زندگیم چه کیفیتی داشته باشد

٣-چه چیزی واقعا برایم اهمیت دارد

۴-درزندگی چه چیزهایی هست که حاضرم برایشان ایستادگی کنم

اینها سوالاتی بود که راس از خودش پرسید

معنا چیزی ست که ما در درون خود می یابیم

هیچ چیز بیرونی موجب معنا بخشی به زندگی ما و رضایت اززندگی نخواهد شد.

رضایت اززندگی

راس میگوید :

باعث خجالت است که اقرارکنم بعنوان پزشکی جوان با بیماران خود همدردی نمی کردم،با آنها هیچ رابطه ای برقرار نمی کردم و نسبت به افکار و احساساتشان بی تفاوت بودم.

خودم را فقط مسئول بهبود بخشیدن به آنها می دانستم بهترین و موثرترین درمان را ارائه می دادم اما با بیماران همدردی نداشتم و اگر سرعت بهبودى مطلوب نبودبجاى همدردى با آنها از دستشان عصبانى می شدم.

هیچ گاه ایده برقراری رابطه اى عمیق و مشفقانه بابیمارانم از ذهنم عبور نکردهبود.

اگر گاهى همکارم را میدیدم که از سر دلسوزى و همدردى با بیماران رفتارمی کردبا شگفتی سرم را تکان می دادم و می گفتم

“کی وقت این کارهارو داره؟؟”

مدتها طول کشید تا راس دریافت قطع ارتباط با بیماران و بی احساس بودن نسبت به آن ها باعث شد حس خوبی نسبت به کاری که می کرد نداشته باشدو همچنین رضایت اززندگی نداشت و زندگی برایش بی معنا شده بود با وجود این همه امکانات و شرایط خوب زندگی و موقعیت اجتماعی مناسب

کم کم شروع به تغییر کرد و ساعت ویزیت بیماران را از ٨ دقیقه به ٣٠دقیقه رساند در آمدش هرروز کم و کمتر شد امارضایت اززندگی برای او هرروز بیشتر شد و زندگى  وکار برایش معنادارشدو اتفاقات دیگر که در این کتاب خواهید خواند.

 رضایت اززندگی

زندگی بر اساس ارزش های انتخابی شما

همانطور که از داستان راس هریس و کتاب سیلی واقعیت در یافتیم اگر با بکارگیرى ارزش ها در زندگی همراه باشد آن گاه حس بهتری نسبت به کارو زندگی خواهیم داشت.کیفیت بهتری به اقدامات خود میفزاییم و در طول زندگی آنها را انجام می دهیم و پیگیرشان هستیم.

سرهمفرى داوى دانشمند انگلیسی می گوید:

زندگى نه از فداکارى هاى بزرگ،بلکه از موضوعات کوچکى که در آن ها لبخند بر لب هایمان می آیدساخته می شود؛و مهربانى و تعهدات کوچکى که بطور عادى ارائه می شوند،همان هایی هستند که قلب را تسخیر،آن را حفظ و آسودگى را تامین می کنند.

شناخت ارزش ها اولین قدم و بسیارمهم است در رضایت از زندگى اما مهمتر از شناخت ارزش ها زندگى کردن و رفتارکردن آن ارزشهاست

اینکه در ارزیابى روزانه خوددریابیم که ارزش هایمان را رفتارکردیم خود یکی از مهمترین دلایل رضایت از زندگی ست

ومارا یاری خواهد کرد تا رضایت اززندگی و خشنودی و معناداربودن زندگی را هرروز تجربه کنیم..

موفق و مشتاق باشید

سایت آموزش مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی

رضایت و خشنودی اززندگی

رضایت و خشنودی بیشتر با شناخت ارزش ها

رضایت و خشنودی بیشتر با شناخت ارزش ها

رضایت و خشنودی اززندگی و سعادت و خوشبختی کلمات آشنایی هستند که آرزوی هر انسانی ست در ادامه مسیر زندگی

در این مقاله به نقش شناخت ارزش ها در رضایت و خشنودی اززندگی می پردازیم

رضایت و خشنودی اززندگی

ارزش چیست؟

ارزش ها همان تمایلات قلبی ما هستند که همانند قطب نمایی مسیر درست زندگی را برای ما روشن می کنند.

ارز شها بیانگر این هستندکه فرددوست داردبه عنوان انسان بااو به چه شکل رفتار شود.

ارزش ها در مورد دستیابی به چیزی نیست یااینکه اهدافی که در زندگی در نظر می گیریم .

بلکه در مورد این است که دوست داریم با ما به چه شکل رفتار شود. شیوه هایی در زندگی که موجب رضایت و خشنودی بیشتر ما می شود.

رضایت و خشنودی به عوامل متعددی بستگی دارد

عوامل موثر بر رضایت و خشنودی

چرا در روزگار امروز مردم اینقدر ناشادند

چرا با اینهمه رشد تکنولوژی و برخورداری بیشتر ما از امکانات زندگی باز هم ما به اندازه کافی رضایت و خشنودی اززندگی نداریم؟

رضایت و خشنودی اززندگی

علت بسیاری از ناشادی های ما :

۱-ارزش های خود را درزندگی انتخاب نکردیم

مااگر بتوانیم هرروز از صبح تا شب  براساس ارزش های انتخاب شده خودمان زندگی کنیم زندگی توام با خشنودی و رضایتمندی خواهیم داشت.

زندگی براساس ارزش زندگی است که در آن قلبا و از درون خودرا سرزنش نمی کنیم و با خودمان در صلحی درونی به سر می بریم

به عنوان مثال ارزش فردی صداقت و راستگویی ست .

این انسان بعنوان شخصی صادق شناخته شده و همه اورا بعنوان انسانی راستگو می شناسند.کسی از این انسان توقع دروغ ندارد

این انسان بااین ارزش زندگی کرده و در بحران ها و چالش های زندگی اگرچه به ضررش هم تمام شود دست از این صداقت برنمی دارد.

رضایت و خشنودی اززندگی

۲-هدف و ارزش را باهم تمایز دهیم

یکی از دلایل ناشادی انسان ها و عدم خشنودی شان با وجود این همه برخورداری این است که انسان ها مدام در حال هدفگذار ی اند

و اهداف مختلف را برای زمان های مختلف از عمرشان انتخاب می کنند

و بعد از رسیدن به هدف مورد نظر یک هدف جدیددیگر وهمینطور هدف و هدف و هدف..

تفاوت هدف و ارزش

تفاوت مهم هدف و ارزش این است که

اهداف بعد از دست یابی به آن ها تمام می شوند

اماارزش ها هیچگاه تمام نمی شوند و انسان تا آخر عمرش با ارزش هایش زندگی می کند.

بدست آوردن دستاوردهای مختلف در زندگی و رسیدن به اهداف متفاوت و متنوع اگرچه بسیار هیجان انگیز است

و بطور مقظعی موجب رضایت و خشنودی می شود

امابعد از مدتی کاملا عادی می شود

داشتن آن دستاورد و انسان مجددا به دنبال هدف جدیدی می رود.

گرفتن مدارک مختلف: کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و …

بدست آوردن ثروت و درآمد خوب، خانه خوب و زیبا ماشینی که همیشه آرزویش را داریم

و برای خریدن آن تلاش زیادی می کنیم.

همه این ها اهدافی هستند که در طول زندگی برای دست یابی به آن ها خیلی تلاش می کنیم.

اما آیا بعد از رسیدن به اهدافمان باز هم آن شوق و انگیزه برای رسیدن به اهداف و داریم؟

آیا بازهم خوشحال و راضی هستیم ؟

آیا آن رضایت و خشنودی قلبی را داریم؟

پژوهش ها نشان داده که  دست یابی ما به دستاوردها و اهداف مختلف بطور مقطعی خوشحالمان خواهد کرد اما آن حال خوب و ماندگار و رضایت و خشنودی کافی را نخواهیم داشت.

رضایت و خشنودی اززندگی

۳-نوع دوستی و شفقت از دلایل رضایت و خشنودی

یکی دیگر از دلایلی که موجب ناشادی و نارضایتی مردم شده این است که

نوع دوستی مردم نسبت به هم خیلی کم شده

و انسان ها نسبت به نوع خود رحم و شفقت کمتری دارند.

فارغ از جنسیت و دین و رنگ پوست و قومیت می توان نوع انسان را دوست داشت

نسبت به نوع انسان مهربانی و شفقت داشت و با هرطرز فکر و مذهبی ارتباط برقرارکرد.

شفقت و مهربانی نسبت به موجودات بخصوص انسان ها نیز موجب بوجودآمدن حس خوب و رضایت و خشنودی بیشتری خواهد شد.

رضایت و خشنودی اززندگی

انتخاب ارزش ها

اگر در زندگی ارزش هایمان را انتخاب نکنیم

زندگی ارزش های تصادفی را مقابلمان خواهد گذاشت.

اگر مسیر و قطب نمای زندگی مان روشن نباشد

آن گاه دچار سردر گمی خواهیم شد

و در مواقع حساس و مشکل زندگی  انتخابها ی درستی نخواهیم کرد.

اگر انتخاب هایی مبتنی برارزش هایمان نداشته باشیم

همیشه ملول و دلمرده خواهیم بود و همیشه خودرامورد سرزنش قرار می دهیم .

(۱۱۴ ارزش انسانی در سایت تئوری انتخاب معرفی شده که می توانید با دانلودآن هابه انتخاب این ارزش ها بپردازید.)

اگر می خواهیم رضایت و خشنودی و سعادت را درزندگی پیشه کنیم

پس ارزش هایمان را انتخاب کنیم و با تامل برروی آن ها شادمانی و رضایت درونی را تجربه کنیم

موفق و مشتاق باشید

سایت آموزش مهارت های زندگی و کوچینگ

حل تعارض

کنترل خشم و حل تعارض

کنترل خشم و حل تعارض

کنترل خشم و حل تعارض از مهارت های ارتباطی ست که اکثرافراداز آن بی بهره اند.یکی ازمهم ترین دلایل ناشادی و عدم رضایت مردم اززندگی این است که روابط خوبی بایکدیگرندارند و نمی توانند تعارض هایشان را مدیریت نمایند.

کنترل خشم و حل تعارض

 

اصلا چراباید تعارض را حل کنیم و چرا باید خشممان را کنترل کنیم؟

تعارض چیست؟

آیا تعارض امری غیرطبیعی ست ویا اینکه طبیعی است و قابل حل؟

تعارض امری کاملا طبیعی ست که به دلیل تعاملات و زندگی اجتماعی بوجود می آید.لزوم زندگی اجتمای و مراوده با جامعه و تشکیل خانواده بوجود آمدن تعارض است .

بنابراین همانند اغلب  مردم که تعارض را کاملا غیرطبیعی می پندارند، فکر می کنند اگر دچار تعارض شدند باید صحنه را ترک کنند و یا به رابطه شان پایان دهند و یا در ازدواج به طلاق فکر کنند.

کنترل خشم و حل تعارض

چرا تعارض داریم؟

یکی از راهکارهای حل تعارض که خیلی هم معروف و متداول است کنترل خشم است.

اما قبل از اینکه به کنترل خشم و نحوه مدیریت تعارض بپردازیم ببینیم اصلا علت بوجود آمدن تعارض چیست؟

چه چیزی موجب بوجود آمدن تعارض می شود و چگونه باید تعارض را مدیریت کنیم؟

۵عامل موجب بوجودآمدن تعارض می شوند:

۱-تفاوت در خواسته ها

۲-تفاوت در نیازها

۳-تفاوت در ارز شها

۴-تفاوت در ادراکات

۵-تفاوت در باورها

کنترل خشم و حل تعارض

ما خواسته های متفاوتی داریم من میخواهم از اوقات فراغتم برای مطالعه استفاده کنم اما فرزندم می خواهد به استخر برود

یکی می خواهد غذای سنتی بخورد و دیگری می خواهد فست فود بخورد و حتی اعضای یک خانواده در این موضوعات و موضوعات مشابه به تعارض می خورند.

تفاوت در نیازها

 

ما براساس تئوری انتخاب دارای ۵ نیاز هستیم که روی ژن های ما نوشته شده و برای همه انسان ها وجوددارد.

نیازهای ما:

۱- بقاء

۲-عشق و احساس تعلق

۳-پیشرفت و احساس ارزشمندی

۴-تفریح

۵-آزادی

کنترل خشم و حل تعارض

تفاوت در نیازها و خواسته ها ی ما خود دلیلی بر تفاوت در دنیای مطلوب ماست.

مطلوبیات ما کاملا متفاوت است و هریک از انسان ها ی روی این کره خاکی

به انسان هایی بیش از دیگر انسان ها علاقمندیم

چیزها و اشیایی را بیشتر از همه دوست داریم

باورها و ارزش هایی برایمان از همه چیز ارزشمندتراست

و…

تفاوت در باورها و ارزش ها

ما باورها و ارزش های متفاوتی داریم

باور متفاوت مذهبی ،باورهای متفاوت اجتماعی، سیاسی ،خانوادگی و …

به باور برخی مدارس دولتی بسیار مناسب هستند اما به باور برخی دیگر مدارس غیرانتفاعی کیفیت مناسبی دارند.

ارزش های ما انسان ها هم متفاوت است

برای یکی خدمت به وطن و ماندن دراین کشور ارزش است و برای دیگری اقامت در کشور دیگر و زندگی با شرایط بهتر

برای یک نفر آموزش دادن به مردم ارزش است و برای دیگری پول در آوردن و نفع بیشتر مالی و اقتصادی

کنترل خشم و حل تعارض

تفاوت در ادراک ما

ما ادراک متفاوتی از وقایع اطرافمان داریم

ادراک یا برداشت ما از اتفاقات بسیارمتفاوت است و این خود موجب بوجودآمدن تعارض می شود

من از آموزش ادراک متفاوتی دارم و کسانی که در کلاس هایم حضور دارند ادراکات متفاوتی دارند

به نظر برخی بسیار ارزشمند و آموزنده بود و به نظر برخی دیگر خیلی عادی و معمولی و برخی هم می گویند که ما همه این مطالب را ازقبل می دانستیم و کاملا برایمان بی تفاوت بود.

نحوه مدیریت تعارض

در این مقاله صرفا به یکی از تکنیک ها و روش های مدیریت تعارض می پردازیم و در مقالات بعدی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

یکی از مهمترین روش های مدیریت تعارض این است که کنترل خشم داشته باشیم و شروع آرام و لطیفی داشته باشیم

کنترل خشم و حل تعارض

شروع ارام و لطیف و کنترل خشم

اینکه بتوانیم بر خشم خود غلبه کنیم و با کنترل خشم لطیف و ارام و بدون سروصدا پاسخ دهیم بسیاری از تعارضات را می توانیم حل کنیم.

با کنترل صدا و داد و بیدادنکردن می توانیم کنترل خوبی براوضاع داشته باشیم

کنترل خشم و حل تعارض

کنترل برافروختگی و کنترل خشم

درحالت عصبانیت بدن برافروخته استو ضربان قلب بسیار تند می شود و گاهی از عصبانیت می لرزیم و این ها منجر به این خواهد شد که عکس العمل نامناسبی نشان دهیم.

جهت کاهش این حالت بدنی باید چند نفس عمیق بکشیم.

کمی قدم بزنیم

کمی آب بنوشیم

کمی استراحت کنیم

و کمی از فضای مشاجره موقتا فاصله بگیریم

و از طرف مقابل بخواهیم تا زمان دیگری را به گفتگو اختصاص دهد

مثلا میتوانیم بخواهیم از شخص که:

بزار یه آبی بنوشم یه استراحتی بکنم حالم خوب نیست و…

و همه این موارد به کاهش تشنج،کنترل خشم و مدیریت و حل تعارض کمک خواهد کرد.

ادامه این مبحث را در مقالات بعدی دنبال خواهیم کرد.

موفق و مشتاق باشید

سایت ارتباط موثر