سطل شماچقدر پراست؟

 سطل شماچقدرپراست 

در این کتاب بازبانی بسیار زیبا و ساده با بکاربردن استعاره های ملاقه و سطل  به تاثیر مثبت اندیشی در بهره وری و سلامتی همه انسان ها دارد.

تام راث و دکتر دانلد کلیفتون در این کتاب رهنمودهای مثبت و زیبایی برای داشتن انرژی مثبت و روحیه بیشتر ارائه می کنند.

دراین کتاب به داستان “میراسموس”که مربوط به زندانیان آمریکایی در کره شمالی بوداشاره شد.

به در صد شگفت انگیز ۳۸%اشاره دارد که منزوی کردن زندانیان باخبرچینی و عیب جویی از خود و جلوگیری از دریافت هرگونه حمایت عاطفی مثبت بدون هیچ شکنجه ای موجب مرگ زندانیان شد.

نظریه ملاقه و سطل

هریک از مایک سطل نامرئی داریم که بسته به آنچه دیگران به ما می گویند یا نسبت به ماانجام می دهندپیوسته پروخالی می شود

هنگامی که سطل ماپراست احساس خیلی خوبی داریم.

هنگامی که خالیست،احساس بسیار ناخوشایندیبه ما دست می دهد.

در بررسی سازمان ها و ادارات آمریکا مهمترین دلیلی که افرادشغلشان راترک می کنند این است که :ازآنها قدردانی نمی شود.

منفی نگری روسای بد خطر بیماری کارمندان زیردست را ۳۰% افزایش می دهد.

هزینه عدم تعهدو منفی نگری کارمندان و کارگران در آمریکادرهرسال ۲۵۰-۳۰۰میلیارد دلاراست.

کارمندان منفیس می توانند هر مشتری راکه با وی صحبت می کنند برای همیشه فراری دهند.

افزایش احساسات مثبت می تواندطول عمر را تا ده سال زیادکند.

احساسات منفی در مقایسه با مصرف سیگار کاهش عمربیشتری را موجب می شوند.بااین حال هیچگونه اخطار پزشکی در موردخطر احساسات منفی وجود ندارد.

یک سوال

سطل شما چقدر پراست؟

واقعا به کنش و واکنش هایی که هرروز و هرزمان داریم فکر می کنیم؟

فکر می کنیم که با حرفهایمان سطل عزیزان و همکاران و دوستانمان را پر می کنیم یا خالی؟

حالا چه کنیم تا سطلمان خالی نشود؟

۵ تدبیر:

۱-اجتناب از کاستن سطل

۲-برجسته کردن آنچه درست است

۳-به دست آوردن دوستان خوب

۴-بخشش بدون انتظار

۵-تغییر دادن قانون طلایی

امیدوارم با بکاربستن این ۵ تدبیر سطلتان همواره لبریز باشد و سطل دیگران را هم لبریز نمایید.

تئوری انتخاب یا اهمیت روابط خوب در زندگی شاد و رضایت بخش

تئوری انتخاب یا اهمیت روابط خوب در زندگی شاد و رضایت بخش ،موضوع کتاب تئوری انتخاب نوشته “دکتر ویلیام گلسر “به ترجمه دکتر علی صاحبی ست.

ویلیام گلسر در این کتاب به چهار رابطه مهم تاکید دارد که نیاز به بهبود دارد

۱-رابطه زن و شوهر

۲-رابطه والدین و فرزند

۳-رابطه معلم و شاگرد

۴-رابطه کارفرما و کارمند

نکته اصلی در داشتن زندگی رضایت بخش و شادمانی بیشتر در زندگی و در روابطمان برخورداری بیشتر نیست بلکه بهبودروابط است.

ویلیام گلسر

ویلیام گلسر مبدع تئوری انتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویلیام گلسر در تئوری انتخاب خود بارهابربهبودروابط تاکید می کند و آن را مهم ترین دلیل داشتن رضایت از زندگی می داند.

بهترین راه آموختن تئوری انتخاب،تمرکز بردلایل انتخاب بدبختی های رایجی ست که تصور می کنیم برای مارخ داده است.

وقتی افسرده ایم ،معتقدیم کنترلی بر رنج و عذاب خود نداریم،یا خود را قربانی عوامل بیرونی می دانیم و نیازمند دازروهای اعصاب.

داروهای اعصاب ممکن استاحساس بهتری درماایجاد کند اما نمی توانند مشکلاتی راحل کنندکه باعث انتخاب بدبختی در ماشده اند.

دکترعلی صاحبی

تئوری انتخاب کنترل بیرونی را عامل این رنجش ها و نارضایتی های زندگی می داند.

کنترل بیرونی علت بسیاری از خشونت ها،جرایم،اعتیادها و روابط جنسی بدون عشق در جامعه ماست.

تمام تلاش این تئوری این است که بتوان با آموختن مضرات کنترل بیرونی آنرا کاهش داد و تئوری جدید مبتنی بر روابط انسانی راجایگزین آن کرد.

جهت رسیدن به این هدف بطورپیوسته ازخود می پرسیم “”کاری که الان میخواهم انجام دهم من را به این افراد نزدیک تر می کند یا بین ما فاصله می اندازد؟؟””

مباحث این کتاب بسیار گسترده و مفصل است با امید به اینکه بتوانم در مقالات بعدی گوشه هایی از این مباحث را شرح دهم

شاد و سربلند باشید

 

ارتباط بدون خشونت(مارشال روزنبرگ)

ارتباط بدون خشونت عنوان کتاب زیبای مارشال روزنبرگ درخصوص آموزش مهارت های برقراری ارتباط بدون خشونت و توام با محبت و عشق است.

روزنبرگ با اشاره به نکات بسیارمهمی که اکثرافراد از آن غافل هستند به خواننده می آموزد که چطوربتوانند خشم و عصبانیت خود را در روابط کنترل کنند.

آموختن این الگوی ارتباطی آسان،امادرونی کردن آن،گاه سخت و طولانی است.که قدم اول مطالعه این کتاب و قدم بعدی تمرین و تلاش مستمر جهت درونی شدن این الگوهاست.

 

 

مایادگرفته ایم صحبت کنیم اما یادنگرفتیم ارتباط برقرار کنیم واین امر مارا به ورطه عذاب های ناخواسته ی شخصی و اجتماعی می اندازد.

برای مثال،ممکن است یک مادربجای دادو بیداد و بی نظم و شلخته خواندن فرزندش در ازای نامرتبی اتاقش با استفاده از تکنیک ارتباط بدون خشونت بگوید:

(پسرم وقتی من دوجفت جوراب گلوله شده زیرمیز و سه تای دیگرکنار تلویزیون می بینم خیلی عصبانی می شوم.این اتاق متعلق به همه است و من به نظم بیشتری نیاز دارم)

در تکنیک های ارتباط بدون خشونت یا nvc افراد می توانند با رعایت اصول مشاهده ،احساس،نیازها و تقاضا ابتدا رفتارهایی که ماراتحت تاثیر قرار می دهدرامشاهده می کنیم سپس درارتباط با آنچه که مشاهده می کنیم چه احساس میکنیم

نیازها،ارزش ها،امیال و ..که احساس های مارا شکل می دهند.

رفتارهای مشخصی که ماتقاضا می کنیم تازندگی مان راغنی سازیم

سرزنش و تنبیه کردن بیان ظاهری خشم است اگردوست داریم که خشممان را کاملا ابراز کنیم اولین قدم این است که بدانیم کسی مسئول خشم مانیست.

به جای آن با آگاهی بر احساسات و نیازهای خودبه جای قضاوت سرزنش و تنبیه دیگران به ابراز نیازخودبپردازیم تا احتمال تحقق آن افزایش یابد.

 

۴قدم برای ابراز خشم:

۱-صبرکردن و نفس کشیدن

۲-شناسایی قضاوت های ذهنی

۳-مرتبط شدن با نیازهای خود

۴-ابراز احساسات و نیازهای متحقق نشده مان

 

این کنترل خشم درموارد بسیاری در زندگی ما پیش می آید مثل زمانی که رانندگی می کنیم و راننده ماشین دیگری با خلاف می خواهد سبقت بگیرد و یا بی قانونی انجام داده باشد بالای ۹۰%افراد عصبانی می شوند و شروع به ناسزاگویی می کنند اما تکنیک بالا به افراد می آموزد که  چطور با کنترل احساس خود و قضاوت نکردن می توانیم ازابراز خشم جلوگیری کنیم.

وبه قول مارشال روزنبرگ:

امیدوارم چیزی دراین کتاب زندگی ات را غنی کند.

 

آزاده کیانی

مدرس مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی