زبان بدن یکی از راههای برقراری ارتباط

   زبان بدن،یکی از راههای برقراری ارتباط

 

بادی لنگوئیچ همان  حرکات و حالتهای بدن و یا زبان بدن  ماست  مانند طرز نگاه کردن ما، محل قرارگرفتن دستها وپاها، تماس چشمی، تماس دست با صورت ،نگاه کردن به بالا و پایین و اطراف و گارد باز یا بسته ماکه تحلیل های مختلف  وگاها نادرستی از آن می شود .مثلا تا شخصی دماغش را خاراند میگویند دروغ می گوید یا اگر دست به سینه شد یعنی اینکه با گفته های طرف مقابل مخالف است اما همیشه دست به سینه بودن به معنی مخالفت نیست ممکن است سردمان شده باشدیا صندلی ما دسته ندارد و مجبوریم دستهایمان را جمع کنیم یا طبق عادتی که از دوران مدرسه در ما مانده که دست به سینه بنشینیم.  بنابراین سعی کنید دست به سینه ننشینید چون احتمالا اطلاعات افراد در مورد زبان بدن همان اطلاعات نادرست و باورهای غلط باشد ویا خاراندن دماغ یا دست زدن به صورت را نمی توان قطعا بعنوان  دلیل بر دروغ گویی دانست.اما دست زدن به صورت و نگاه کردن به اطراف و و دزدیدن نگاه از مخاطب نشانه این می تواند باشد که فرد چندان مطمئن به نظر نمی رسد و یا در زمینه ای که صحبت می کند راستش را نمی گوید.به همین خاطر توصیه می شود که در صحبت هایمان برای اینکه مطمئن به نظر برسیم چشمانمان را ندزدیم و یا به صورتمان دست نزنیم.D375B4C6-9D77-4DA7-893C-8B5CF036BEFA

حتما به ادارات مراجعه کرده اید و یا به برخی از بانک ها رفته اید.آیا دیده اید که بعضی از کارمندان ادارات موقع صحبت با شما به شما نگاه نمی کنند! چه حسی دارید؟ وقتی موقع صحبت کردن به شما نگاه نکنند چه عکس العملی خواهید داشت؟ مسلما ناراحت می شویم اگرچه بسیاری از این برخوردها شاید آنقدر تکراری  و عادی شده باشداما با همه این اوصاف باز هم حس بدی در مخاطب در اثر این بی توجهی بوجود خواهد آمد.یکی از مهمترین اصول برقراری ارتباط، زبان بدن است یعنی حالات اعضای مختلف بدن ما مانند دست و پا و صورت و چشمها و حالت کلی بدن که تاثیر بسیاری در برداشت اولیه و در ارتباط خواهد داشت. اینکه در برخورد اول ویا هنگام گوش کردن به صحبت مخاطب ویا مذاکره کاری مهم به چه صورت بنشینیم و چگونه نگاه کنیم و دستانمان در چه وضعیتی باشد، در برداشت مخاطب تاثیر گذار است.

images (2)

.ازدیگر مواردمهم درموضوع زبان بدن این است که به سمت مخاطب متمایل باشیم و رویمان باید به سمت مخاطب باشد و بدن و پاها و دست ها را به سمتش متمایل کنیم تا بتوانیم آن حس  ارتباط را برقرار کنیم حتما مواجه شدید با افرادی که زمانی که با شما صحبت میکنند مشغول کار دیگری و یا پشت به شما و سرگرم انجام کاردیگری هستندچقدر حس بدی پیدا میکنید وقتی مخاطب رویش به سمت شما نیست؟ ما بطور ناخودآگاه به سمت کسانی که دوستشان داریم متمایل می شویم و بدن ما نسبت به افرادی که علاقه ای به آن ها نداریم در عقب قرار می گیرد.

روی خوش و لبخند زدن نیز از دیگر اصول زبان بدن و ارتباط موثر است.هرگاه با روی خوش و لبخند به فضایی وارد شوید، همه را تحت تاثیر این جو مثبت قرار می دهیم. بنابراین حالت صورت در جذب افراد و برقراری ارتباط با آنها بسیار مهم است.گاهی لازم نیست حتما لبخند به لب باشیم بلکه حالت ملایم و آرام و با محبت صورت خود گویای  ذهن مثبت ماست.

 

قدام عملی

۱-خستگی و عصبانیت و دلخوری های خانه را به محل کارمان وناراحتی ها و مشکلات محل کارمان را به منزل نبریم سعی کنیم همیشه لبخند ملایمی بر لب داشته باشیم تا خانواده و همکاران را از خود دور نکنیم.

۲-جهت تاثیر گذاری بیشتر به حرکات دست و پا و بدن خود توجه کنیم و از حرکات اضافی پرهیز کنیم

لیل لوندز در کتاب “چطور باهرجورآدمی ارتباط برقرارکنیم” می گوید:

اگر میخواهی در نظر دیگران یک فرد قابل اعتماد به نظر برسی سعی کن وقتی که داری حرف مهمی  می زنی ،جلوی تمام حرکات اضافی یا نامربوط را بگیری من به این تکنیک می گویم :”زندانی کردن بی قراری”

 

 

 

  نگاه کردن موثر

حتما برایتان پیش آمده که به چشمان بعضی ها می توان ساعت ها نگاه کرد اما به چشمان برخی افراد حتی چند ثانیه هم بسیارزیاد است. ماچشمانمان را از گروه دوم برمی داریم چون با نگاه کردن طولانی به آنها اذیت می شویم چشم ها از اعضای مهم بدن ما هستند میگویند چشم همان مغز بدون استخوان است که احساس و آنچه از ذهن ما می گذرد از چشمان ماقابل فهم و انتقال است. نگاه کردن به چشمان مخاطبمان زمانی که با ماصحبت میکند بسیار مهم است موقع صحبت کرد به چشمان مخاطب نگاه کنیم و سرمان بالا و پایین نباشد و یا به اینطرف و آنطرف نگاه نکنیم برای اینکه از نظر مخاطب جذاب به نظر برسیم باید سرمان را به نشانه تایید تکان دهیم و یا از کلماتی مانند درسته ، بله، دقیقا ، کاملا موافقم و بی تردید استفاده کنیم. در اینصورت به مخاطب حس تایید و توجه می دهیم و ارتباط بهتر و موثرتری را برقرار خواهیم کرد.

 

آزاده کیانی

 

 

مقدمه (دکتر اتان بکر) بر کتاب”حلقه ای از زنجیر من باش”

 

Dr. Ethan F. Becker Senior Speech Coach and Co-Author of the international best selling book “Mastering Communication At Work, How to Lead, Manage, and Influence”  Discusses the creating of a culture of 

دکتر اتان بکرمدرس برتر سخنرانی و محقق در زمینه فرهنگ ارتباطات

 و نویسنده کتاب پرفروش بین المللی “تسلط ارتباطات در محل کارچگونگی رهبری، مدیریت و تاثیرگذاری

درمورد خلق فرهنگ برقراری ارتباطات بعنوان اولویت شماره یک هر مدیرعامل شرکت

 

 

مقدمه ای از دکتر اتان بکر

ارتباط مانندچسبی است که همه بشریت را به هم پیوند می دهد ارتباط همان چیزی است که باعث می شودمیلیون ها موجود روی زمین بطور تصادفی باهم پیوند بخورند.

ماباهم رشد میکنیم.شاهد ملتها،کمپانی ها، تیم ها ،خانواده ها و زوجهایی بوده ایم که بااستفاده از قابلیت ارتباطی شان رشد کرده اند.خلاف آنرانیز شاهد بوده ایم که قابلیت برقراری ارتباطشان ضعیف شده یا از بین رفته است.

خانواده ام بیش از ۵۰ سال است که درحال تحقیق،مطالعه،تعلیم و آموزش افراد در سراسر دنیا بوده اندتا آنهارا قادر سازندآسان تر و موثرتر صحبت کنند.

وظیفه و ماموریت ما در موسسه “بهبود سخنرانی”بهبودجهان از طریق ارتباط بهتر است.

اعتقاد مابراین است که اگر بتوانیم به افراد آموزش دهیم تا باهم گفتگو کنند،آنها دیگر یکدیگر راآزار نخواهند داد..خواه شما والد،همسر،تاجر،سیاستمداریاهرتعریفی که از خود دارید باشید.اگرنیاز دارید با انسان دیگری ارتباط برقرار کنیدباید توانایی برقراری ارتباط را داشته باشید.هرچه مهارتهای شما بیشتر باشد،این امر برای شما آسانترخواهدشد.

در مقیاس جهانی مابارهبران کشورها کار می کنیم تا به آنها کمک کنیم مهارت های ارتباطی خود را گسترش دهند.

شاهد بوده ایم که رهبران کشورها باید دارای مهارت های بالای ارتباط باشندتا بتواننددر برخورد با رهبران سایر کشورها تفسیرهای مختلف را درک کنند.

وقتی مردم  در می یابند که طرف مقابل  آن ها نظرشان را درک نمی کند، به راحتی درمانده وناامید می شوند.گاهی اوقات احتمال دارددونفربه بحث بپردازند در حالی که در واقع هردو باهمتوافق دارند.همچنین رهبران کشورها باید درک عمیقی از ارتباط جمعی داشته باشند یعنی توانایی برقراری ارتباط یک نفر باتعداد زیادی از افراد.

اطمینان یافتن از اینکه پیام مورد نظر شما به همان صورت درک شده باشد کار آسانی نیست، بنابراین یادگیری چگونگی تربیت کردن ،نوشتن و صحبت کردن از طریق رسانه به اندازه یادگیری چگونگی هدایت یک مکالمه رودر رو یا سخنرانی برای مقامات دولت دارای اهمیت است.

درتجارت ارتباط را بعنوان یک مهارت دشوار در نظر می گیریم که بدون آن عملکرد سازمان ها امکانپذیر نمی باشد.کارمندان نیز باید قادربه برقراری ارتباط باشند تا بتوانند بازخورد ارائه دهند و نظرات خود رابه اشتراک بگذارند ،به بحث بپردازند،الهام بخش باشند،انگیزه دهند وبه ایجاد روابط مورد نیازبرای پیشرفت گروهها بپردازند.

ماپی برده ایم که مدیران و رهبران می کوشند با تسلط یافتن بر برقراری ارتباط در محل کار به حداکثرتوانایی خود برسند. وقتی ارتباط به درستی انجام یافت ،روابط بهبود می یابند، مشکلات حل می شوند و عملکرد گروهها موثرتر می شود.

وقتی روابط محکم شدند،اعضای یک تیم قادر خوهند بود به آسانی با صداقت و در کمال اعتماد باهم ارتباط داشته باشند.حتی آن ها می توانند به انتقاد از یکدیگر به منظور بهبود کارها بپردازند بدون اینکه باعث رنجش یکدیگر شوند.برای همه افراد به سادگی میسر نیست که بیاموزند چگونه ارتباط برقرار کنندتا در نتیجه آن به هم اعتماد کنند و روابطشان را محکم سازند.برای بعضی از افراد برقراری ارتباط یک مهارت ذاتی است اما اکثر افراد نه تنها در محل کار بلکه در همه جنبه های زندگی نیاز به آموزش و تمرین دارند.

مهارت های برقراری ارتباط به بهبود صحبت کردن شمابا اعضای خانواده ،همسایه ها، دوستان،سیاستمداران، همکاران، روسا، معلمان،مربیان و هردلیل دیگری که برای به اشتراک گذاشتن افکار و عقایدتان با دیگرانسان ها دارید،منجر می شود.

برقراری ارتباط از طریق کلام(ارتباط کلامی) یک مهارت است مانند ورزش. در فوتبال، ممکن است ضربه زدن به توپ با پای راست معمول باشد و افراد این کار را به خوبی انجام دهند اماضربه با پای چپ برایشان آسان نباشد، امایک مربی خوب آنها را وادارخواهد کرد با پای ضعیفتر ضربه بزنند تابتوانند در آینده در مسابقات به آسانی پای خود را عوض کنند.

برقراری ارتباط شباهت زیادی به این موضوع دارد. بسیاری از افراد با روش کنونی برقراری ارتباطشان احساس راحتی می کنند و وقتی با فرد دیگری که به روش متفاوتی ارتباط برقرار می کندمواجه می شوند، احساس خوبی ندارند و در نتیجه ازآنها اجتناب می کنند.

یکی از مهمترین مفاهیم برقراری ارتباط این است که یاد بگیریم همه چیز درباره شما نیست. شما(گوینده) نیازی ندارید که مهارتهای برقراری ارتباط موثر را برای خودتان یاد بگیرید،شماقبلا دارای افکاری در مغز خود می باشید.بنابراین شمامهارت ها، روش ها، نظریه ها و عقاید را می آموزید تا بتوانید افکارتان را به نحوی منتقل کنید که فرد دیگری هم آن افکار رادرک کند.

ایم مسئله آسان به نظر می رسد اما اغلب ارتباط نادرست وجود دارد ،افراد آگاه نیستند که ارتباط غیرکلامی می تواند پیام را تغییر دهد یا پیام ناخواسته ای بفرستدکه در محیط کار یا منزل می تواند بسیار ناامیدکننده باشد.

همانطورکه مردم به یادگیری و بهبود مهارت های ارتباطی شان می پردازند،درک خواهند کرد که همه چیز برایشان آسانترخواهد شد،عقایدشان شنیده خواهد شد،روابطشان مستحکم خواهد گشت و زندگی آسان خواهد شد.درسطح خانوادگی،اغلب والدین سعی در برقراری ارتباط با فرزندانشان،معلمان،دوستان و دیگران دارند.نیازی نیست درکشور دیگری باشید تا با ارتباط نادرست مواجه شوید.ممکن است دوست شما نظرتان را به صورت دیگری تعبیرکند.تبادل نظر با معلم فرزندتان می تواند دشوار باشد و پیامهای مهم ممکن است درک نشود.بنابراین مهارت هایی که افراد یاد می گیرند و در سیاست و تجارت بکار میگیرند اغلب با آنچه در محیط منزل مورد نیاز است،تداخل خواهد داشت.

آزاده طرفدار پرو پاقرص مهارتهای ارتباط موثر است. او سالها صرف تحقیق و مطالعه برقراری ارتباط موثر نموده است و مقالات زیادی در این زمینه تالیف نموده است.

کتاب او برای کمک به زندگی شخصی و حرفه ای افراد نوشته شده است تا مهارتهای ارتباطی آنان رابهبود دهد ودر نتیجه باهم مهربانتر باشند.

وقتی ازمن خواسته شد مقدمه این کتاب را بنویسم باعث افتخار و خوشحالی من بود که به کسی که بسیار مشتاق بهبود کیفیت ارتباط است کمک کنمکه بهنوبه خودبه ماموریتمابرای بهبوددنیاکمک میکند.

همانطور که این کتاب را می خوانید،ارتباط خودرا در نظر داشته باشید.اگر نمی توانیدهمیشه این کاررا انجام دهیدمشکلی نیست نگران نباشید ما دریافته ایم که حتی مقدار کمی از توجه به ارتباط می تواند منجربه افزایش قابل توجه کیفیت ارتباط ،کیفیت روابط و کیفیت زندگی شود

دکتر اتان بکر

 

31cLt5wxivL._UX250_

51WEMNOIDgL._SX331_BO1,204,203,200_

 

کارگاه آموزشی هدفمندی تا توانمندی برگزارشد

کارگاه آموزشی هدفمندی تا توانمندی در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ در محل کتابخانه مرکزی قائم شهر  ساعت ۱۷ برگزار شد

در این کارگاه آموزشی در خصوص اینکه :

چرا نقشه راه داشته باشیم؟

نقشه راه شخصی یعنی چه:

چطور هدف گذاری کنیم؟

زندگی هدفمند یعنی چه:

اولین قدم رشد و بهبود فردی

گام های مهم رشد فردی

…………………..

photo_2017-01-30_11-05-45

photo_2017-01-30_11-04-48

 

photo_2017-01-30_11-04-44

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

تابحال شده خودرا کاملا محق بدانید اما نتوانستید حرفتان را تمام و کمال بزنید و دلایلتان را عنوان کنید؟

در اینصورت چقدر خودرا سرزنش می کنید و مدام باخود کلنجار می روید که چرا نگفتم و چرا  و چرا و چرا…

این در روابط همسران بسیار دیده می شود اینکه بصورت منطقی به گفتگو نمی پردازند وخیلی از حرف ها نگفته باقی مانده  وبسیاری از سو ء تفاهم ها حل نشده می ماند و این دلخوری ها به کدورت می انجامد.

درصورتی که گفتگوی آرام و منطقی و دور از عصبانیت بسیاری از این مشکلات را حل می کند.

اگر به تاثیر مثبت گفتگو آگاه باشیم هرگز دچار سوء تفاهم نمی شویم و منصفانه تر برخورد خواهیم کرد.

از دلایل اینکه سکوت را به گفتگو ترجیح می دهیم این است که جسارت اینکه از مخاطبمان توضیح بخواهیم و یا چند پرسش در مورد موضوع مورد نظر بپرسیم نداریم و یا خجالت می کشیم و یااینکه اصلا نمی دانیم چطور و از کجا باید شروع کنیم؟ به همین دلیل خودمان به همه این ابهامات پاسخ می دهیم و پرونده را در ذهنمان می بندیم بدون شنیدن هیچ توضیحی…..

اقدام عملی

۱-اگر بعداز بحث و جدلی فکر می کنید عصبانی هستید و نمی توانید با آرامش صحبت کنید سکوت کنید و صحبت و گفتگو را به زمان بهتری موکول کنید.

۲-در گفتگو شرایط طرف مقابل رادرک کنید و کمی هم از دید او به مسائل نگاه کنید.

۳-انتظارات خودرا با زبان خوش مطرح کنید و اگر انتقادی هم دارید می توانید با جمله:

اگر اینطور رفتار نمی کردی خیلی بهتر بود .. و یا اینکه ناراحت میشم وقتی میبینم با من اینطور تو جمع صحبت می کنی  و……

ورعایت این اصول در گفتگو تاثیر بسیار خوبی در برقراری ارتباط موثر داشته و کمک خیلی خوبی به تاثیرگذاری ما خواهد نمود.