چراقدرشناس نیستیم؟

قدرشناسی چیست ؟چرا قدرشناس نیستیم؟؟

 

قدرشناسی چیست؟

قدرشناسی  به معنی سپاسگزاری از دیگران بخاطر انجام کار یا کارهایی هرچند کوچک و یا لطفی هرچند ناچیز است.اینکه به طرف مقابل بفهمانیم که حواسمان به لطفی که کرده و یازحمتی که کشیده هست و قدردانش هستیم. به عبارتی دیگر قدر شناسی نوعی خودخواه نبودن است بدین معنی که الطاف مردم نسبت به خود را وظیفه تلقی نکنیم و با انصاف باشیم.اصولا افراد قدرشناس انسان های خودخواهی نیستند بلکه بسیار مثبت اندیش و مهربان هستند و با مهربانی و قدرشناسی حس مثبت را به اطرافیان خود نیز منتقل میکنند.

قدرشناسی خود نوعی مهارت است که باید آموخت،تمرین کرد و ممارست نمود تا جزو عادات و رفتارهای هرروزه و همیشگی ماشود.

 

 

 

download-6

یکی از اصول کسب مهارت ارتباط موثر،سپاسگزاری و قدردانی ست . مردم با انسانهای قدرشناس ارتباط خوبی برقرار کرده و راحتتر به آنها اعتماد میکنند.چون به نوعی قدرشناسی ما به مردم حس عدالت و حق شناس بودن می دهد.شکرگزار بودن موجب می شود انسان ها راضی تر و شادتر زندگی کنند و وقتی به سپاسگزاری عادت کردند وشاکر بودن بخشی از کارهای روزانه شان شد آن گاه ناخود آگاه هر نعمتی را به زبان آورده و هر لطفی را قدر می شناسند.

دعا خود نوعی قدر شناسی ست که تاثیر بسیار مثبتی در ایجاد تعادل و توازن در زندگی،یادآوری نعماتی که داریم وتکرار خواسته هایی که میل به داشتنشان داریم دارد با شکرگزاری و دعا به ارتقای حس مثبت در وجودمان و پیگیری آرزوهایمان سرعت بیشتری میبخشیم.

چرا قدردان نیستیم؟

تابحال اندیشیدیم که چراخیلی از اوقات قدرشناس نیستیم؟چرا به زبان آوردن سپاسگزاری و تشکر برای برخی بسیار سخت است؟و چرا فکر میکنیم اگر برای هر چیزی قدر دان باشیم به شخصیت ما لطمه بزرگی وارد میشود، تحقیر میشویم،  و یا باخودمیگوییم حالا کار چندان مهمی نبود که ارزش تشکر را داشته باشد.در صورتی که اگر خودمان بخواهیم همان کاررا انجام دهیم جزو وظایف خود ندانسته و زحمت زیادی به خود نمی دهیم و اگر هم دادیم توقع داریم قدردانی شایان توجهی از ما بعمل آید تا عالم و آدم بفهمند که ماچه کردیم.

از دلایل دیگری که تشکر نمیکنیم این است که در ذهن ما اگر کارپرداز اداره برایمان چای آورد کار خاصی نکرد برای همه می برد اصلا کارش همین است چای نیاورد پس چه کند؟؟

خانم خانه اگر هرروز به امور خانه و فرزندان رسیدگی می کند و اگر بهترین غذاها را هم بر روی سفره بگذارد برای همه عادی می شود اگرچه این کار سالیان سال انجام شود، اما برای اعضای خانواده عادی می شود و این موجب میشود که همسران نسبت به هم و فرزندان نسبت به والدین وحتی بالعکس ،والدین نسبت به فرزندان قدردان نباشند و همه فداکاری های اعضای خانواده  نسبت به هم و فرزندان براحتی نادیده گرفته میشود و این خود پایه گذار اختلافات خانوادگی، عدم تفاهم همسران و عدم سازش فرزندان و بطورکل تبدیل شدن خانواده ها به خانواده های ناشاد و ازهم پاشیده و در نهایت بوجود آمدن جامعه ای ناشاد و شاکی و قدر نشناس می باشد.

 

images-7

 

اثرات قدر شناسی

واقعیت این است که همه ما با شنیدن قدردانی بسیار خوشحال میشویم و دلیل آن به قول دیل کارنگی این است که انسانها حس مهم و ارزشمند بودن رادوست دارند و وقتی از آنها قدردانی شود حس مهم بودن پیدا خواهندکرد.واین دلیل شادی آنها از قدردانی ست. با قدردانی کردن حس مثبتی به طرف مقابل منعکس میکنیم و این حس از برق چشمان مخاطبمان پیداست.

ابراز حس قدرشناسی در هرزمان و مکانی حس مثبت و مهربانی را جاری کرده و در خانه ،محل کار، هرجمع و محله و جامعه اشتیاق و حس زیبای زندگی را جاری می کند.

چگونه تشکر کنیم؟

آلن و بارباراپیز در کتاب “لطفا متفاوت باشید ” ۴ کلید طلایی برای ابراز تشکر موثر را بدین صورت  نام میبرند:

۱-تشکر خود را واضح و آشکار بیان کنید.

به این معنی که اگر حس قدردانی داشتید حتما به زبان بیاورید تا هم قدرشناسی خودرا ثابت کرده و هم دیگران را به تکراراین محبت در آینده تشویق کنید.

۲-به طرف مقابل نگاه کنیدو درصورت امکان  ارتباط لمسی داشته باشید.

برقراری ارتباط چشمی و در کنار ان لمس کردن بازوی طرف مقابل در صورت امکان قدرت تاثیرگذاری تشکر و سپاسگذاری را افزایش میدهد و نشان دهنده صداقت ما می باشد

۳-ازنام طرف مقابل استفاده کنید

قدردانی خود را با گفتن نام فرد شخصی کنید تا تاثیر بیشتری داشته باشد.افراد از اینکه نامشان را به زبان آورید بسیار خوشحال می شوند و به گفته دیل کارنگی افراد به اسم خود افتخار میکنند بنابراین با شنیدن نام خود خیلی خوشحال شده و ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد.

۴-یک یادداشت تشکر برای طرف مقابل ارسال کنیدویا بصورت تلفنی و یا ارسال یک پیامک از او تشکر کنید

و در پایان ، نکته دیگری که درموضوع قدر شناسی بسیار مهم می باشد، این است که عادت سپاسگزاری  و قدر شناسی را ملکه ذهن خود کرده و همیشه به دنبال فرصتی برای ابراز سپاس و قدردانی باشیم با تمرین این ویژگی نه تنها موفق به برقراری روابطی موثر، زیبا و بادوام خواهیم شد،بلکه میتوانیم ویژگی مثبت اندیشی را در وجود خود تقویت کرده و همیشه و همواره به دنبال کشف مواهب و نعمتها و زیباییهای زندگی باشیم.

 

 

آزاده کیانی جویباری

۲مهر۹۵

 

ارتباط موثر چیست؟

ارتباط موثر چیست؟

١-چرا ارتباط موثر داشته باشیم؟؟

تابحال به این موضوع فکر کردید که چرا ارتباط و موثربودن آن دارای اهمیت است و اصولا چرا باید ارتباط داشته باشیم و سوال بعدی اینکه چرا باید ارتباط مان موثر باشد.
از نیازهای اساسی انسان برای زیستن داشتن تعامل و ارتباط با همنوع است موضوعی که موجب بوجودآمدن تمدن بشری بوجودآمدن روستاها و شهرها و مهمتر از همه تداوم نسل بشر شده است. رشد و توسعه جوامع بشری حاصل احساس نیاز به داشتن ارتباط با هم نوع ،ارتباط با جامعه و جوامع دیگر است.
انسان نیاز به داشتن ارتباط رااز سالیان بسیار دور حس کرده و موفق به برقراری ارتباط شد اما نیاز به داشتن ارتباط موثر چندان مورد نیاز انسان ها احساس نشده و این خود دلیل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی ، ، نابسامانی های اجتماعی ،جنگ عدم امنیت و…شده است.
پیشرفت تکنولوژی موجب برقراری ارتباط مجازی بین انسان ها شده و از طرفی سبب دور شدن انسان ها و از بین رفتن زندگی های سنتی و کمرنگ شدن ارتباط واقعی آنها شده است اما این ارتقای روز افزون تکنولوژی نیاز به برقراری ارتباط را همچنان مورد لزوم و ضروری نگهداشته است.

٢-مهارتهای ارتباط موثر
خوب گوش کردن
یکی از مهمترین مهارتهای ارتباط موثر این است که خوب و با علاقه به طرف مقابل گوش دهیم علائم تاییدی بکار ببریم سرمان را به نشانه تایید تکان دهیم و به شنونده حس مهم بودن بدهیم.از اصول مهم ارتباط و با جذبه بودن این است که به مخاطب اهمیت دهیم ،به او توجه کنیم و شنونده خوبی برای حرفهایش باشیم.

خوب نگاه کردن
از دیگر اصول ارتباط موثر هنر خوب نگاه کردن به مخاطب است نگاه کردن به چشمان مخاطب هنگامی که در حال صحبت کردن است به او حس مهم بودن می دهد و احساس میکند کاملا مورد توجه است.اگر هنگام صحبت مخاطبمان به اطراف خیره شویم و مدام چشمانمان را از صورت مخاطب به اطراف برگردانیم مخاطب حس میکند هیچ توجهی به او نداریم و این از ابهت و جذابیت ما کاسته و مخرب یک ارتباط موثر و مطلوب است.
گفتار و کلام
جملات و کلماتی که بکار میبریم تاثیر بسیاری بر روی ارتباطمان خواهدداشت اگر گفتار ما توام با انتقاد و سرزنش و گلایه باشد مسلما مخاطب از ما دور شده و بالعکس با تایید و احترام به مخاطب ،اورا به سمت خود جذب نموده و ارتباط خوبی برقرار خواهد شد.
چهره عبوس یا خندان
حالت چهره انسان تاثیر بسیارخوبی بر روابط مان خواهد داشت چهره های عبوس و عصبانی برای ارتباط مناسب جذاب نبوده موجب میشود افراد در نگاه اول برداشت درستی از همدیگر نداشته باشند در صورتی که چهره بشاش و خندان خود جاذب یک ارتباط خوب و موثرخواهد بود.
زبان بدن
حرکات بدن یا زبان بدن، حرکات نا آگاهانه و نوعی ارتباط غیرکلامی ست که منعکس کننده ذهنیت ما ودر اکثر اوقات بیانگر احساس و روحیات افراد است اگرچه نمیتوان برای همه موارد آن را کاملا صادق دانست امادر برداشت مخاطب بی تاثیر نبوده و گویای بخشی از رفتار و احساس و نوع ارتباط ما خواهدبود.
-احترام متقابل
احتر م به خود و به دیگران خود دلیل محکمی جهت برقراری یک ارتباط خوب و موثر است. انسان ها عاشق احترامند و عاشق حس ارزشمندی و احترام به افراد این حس رادر آنها بر می انگیزد. زمانی می توانیم به فکر برقراری ارتباطی مناسب و موثر باشیم که هم به خود و هم به دیگران ارزش و احترام بگذاریم.و این احترام میتواند به زبان ساده همان خوشرویی، همدلی و همدردی، تایید وهم زبانی باشد . به یاد گفته زیبای دیل کارنگی در کتاب آیین دوست یابی می افتم که میگوید مردم عاشق اسمشان هستند و هرگاه آنها را با اسمشان بخوانیم حس احترام و ارزش را در می یابند.
صداقت و راستگویی
از ارکان اساسی هر ارتباطی صداقت و راستی ست که بطور کاملا نامحسوس طرفین آنرا حس کرده و این حس را به همدیگر منتقل خواهند کرد. شاید این حس آشنایی باشد که گاهی حس خوبی نسبت به برخی افراد نداریم و تمایل به برقراری ارتباط با آنها نخواهیم داشت.و بالعکس تمایل بسیار زیادی به بودن با برخی دیگر داریم .البته این موضوع جنبه علمی هم دارد و آن انتقال امواج مثبت و منفی افراد با داشتن حس مثبت و منفی ست.حس مثبت و نابی که با ورود یک انسان خوب ، افراد حس می کنند و همچنین حس منفی که یک انسان بد به اطرافیان می دهد خود دلیل خوبی بر این مدعاست.

 

ازدید دیگران به موضوع نگاه کردن
یکی از راههای تاثیر گذاری روی افراد این است که خودمان را جای دیگران بگذاریم و از دید آنها به قضایا بنگریم. مردم عاشق این هستند که درک شوند و از دید خودمان و آنها به مسائلشان بنگریم و اینگونه فکر میکنند مورد توجه هستند و حس ارزشمندی میکنند و در برقراری ارتباط عملکرد بهتری خواهند داشت.

 

صحبت از خواسته های افراد
یکی از اصول مهم برقراری ارتباط موثر این است که از خواسته های آنها صحبت شودو راه رسیدن به خواسته هایشان به آنها نشان داده شود. اصولا افراد از همدلی و همدردی دیگران لذت می برند واز اینکه به مسائل و خواسته های آنها اهمیت داده شود خشنود شده و به سرعت به چنین فردی اعتماد کرده وارتباط بر قرار میکنند.

لزوم داشتن ارتباط خوب و موثر،داشتن مهارتهایی است که در متن فوق به آنها اشاره شده است . مطمئنا مهارتهای بسیار دیگری نیز وجود داردکه در این امر تاثیرگذار است که در مقاله های آینده در این رابطه بطور کامل بحث خواهد شد.

آزاده کیانی جویباری
شهریور ۹۵

خلاصه کتاب آئین دوست یابی دیل کارنگی

اگر میخواهید عزیز باشید خیلی سربه سر افراد نگذارید-۱
سرزنش نکنید ، انتقاد نکنید، مردم معمولا در مقابل انتقاد منطقی برخورد نمی کنند.بجای تغییر دیگران باید ابتدا از خودمان شروع کنیم و در خودمان تغییر ایجاد کنیم. هنگام رفتار با مردم به یاد داشته باشیم که با موجوداتی منطقی مواجه نیستیم بلکه با موجوداتی مغرور، متکبر، و متعصب مواجهیم.بزرگان بزرگی خود را با طرز رفتار با افراد کم مرتبه نشان می دهند .به جای محکوم کردن افراد آنها را درک کنیم و دلیل انجام کارهایشان را بفهمیم چون با درک افراد آنها را می بخشیم.و به قول دکتر جانسون “خود خدا هم تا قیامت درباره مردم قضاوت نمی کند” پس چرا من و تو این کار را بکنیم؟
پس انتقاد،گلایه و سرزنش نکنید

۲-راز بزرگ رفتار با مردم
عمیق ترین نیاز در فطرت بشر میل به مهم بودن است.تفاوت اصلی بین انسان و حیوان وجود همین میل است.هیچ چیز به اندازه انتقاد و سرزنش بالادستی روحیه ی همت و جاه طلبی را در افراد نمی کشد.اما مردم معمولا این کاررا نمی کنند تعریف و تمجید صادقانه،قدردانی صمیمانه از خانواده و تحسین در روابط شخصی مان راسرلوحه کارمان قرار دهیم.سعی کنیم نقاط مثبت افراد را مجسم کنیم و دیگران را صادقانه ستایش کنیم و در تعریف و تمجید از دیگران افراط کنیم.
پس صادقانه و صمیمانه مردم را تحسین و از آنها تمجید کنید

۳-کسی که بتواند این کار را انجام دهد تمام مردم دنیارا همراه خود ساخته است و کسی که قادر به انجام چنین کاری نباشد،تنها می ماند
تنها راه تاثیر گذاری برافراد درروی کره زمین این است که باآنها درباره خواسته شان صحبت کنید و راه رسیدن به خواسته ه را به آنها نشان دهید و از این طریق در مردم انگیزه و اشتیاق ایجاد کنید. باید ببینید دیدگاه دیگران چیست تا از دید خودمان و آنها به مسائل نگاه کنیم. اشتیاق خواستن را در دیگران برانگیزیدتا بدین ترتیب مردم دنیارا با خود همراه سازید

۴-این کاررا انجام دهیدتا در هرمکانی مقبول واقع شوید
اگر بخواهید دیگران دوستتان داشته باشند و یک رابطه دوستی واقعی با دیگران برقرارکنید این اصل مهم را به خاطر بسپارید:
ازته دل دیگران را دوست بدارید
۵-تاثیری که چهره افراد روی دیگران میگذاردبسیار مهمتر از تاثیری است که لباس پوشیدن افرادمنعکس میکند مردمی که لبخند می زنندموثرتر و کارامدتر از بقیه هستند و بچه های شادتری تربیت میکنند.پس لبخند بزنید
۶-مردم آن قدر به اسمشان افتخار می کنند که تمام تلاششان را به کار می بندندتا آن را زنده نگهدارند پس نام افراد را به خاطر بسپارید و حس مهم بودن آنهارا برانگیزید.یادتان باشد که نام هرفرد شیرین ترین و مهم ترین کلمه در زبان اوست
۷- شنونده ای دقیق باتوجه و خوب باشید و مردم را به صحبت درباره خودشان ترغیب کنید
۸-صحبت کردن از علایق دیگران چیزی است که هردو طرف از آن منتفع میشوند مسیر رویایی نفوذ در قلب افراد صحبت در مورد مسائلی است که بسیار برای آنها عزیز است
۹-حس مهم بودن را در مردم ایجاد کنید و این کار را صادقانه و بی تکلف انجام دهید اگر با مردم در مورد خودشان صحبت کنید آنها ساعت ها به صحبت های شما گوش خواهند داد
۱۰ با مردم بحث و جدل نکنید تا بهترین نتیجه را بگیرید
۱۱- به نظرات دیگران احترام بگذارید و هرگز به آنها نگویید اشتباه میکنید
۱۲-اگر اشتباه کردید قاطعانه به آن اعتراف کنید
۱۳-باب گفتگو را با دوستی و مهربانی با مردم بگشایید
۱۴-اجازه بدهید دیگران هرچقدردلشان میخواهد صحبت کنند
۱۵-سعی کنید از دیدگاه دیگران به مسائل بنگرید و عقاید و نظرات و خواسته های دیگران را بپذیرید
۱۶-نظرات خودرابصورت نمایشی ابراز کنید و حس مبارزه طلبی را در افراد برانگیزید

آزاده کیانی جویباری
تابستان۹۵

مقاله کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردن

وقتی کتاب ایین زندگی دیل کارنگی رو خوندم به وجد اومدم و با خودم گفتم کتاب با موضوع انگیزشی ،زیباتر ازاین کتاب وجود داره؟؟
اما کمی بعد با خوندن کتاب اثر مرکب نظرم تغییر کرد و به این نتیجه رسیدم که کتابهای بی نظیر زیادی وجود داره که هنوز موفق به خوندنش نشدم و این کتاب جزو یکی از بی نظیرهاست
مثالهای این کتاب اونقدر ملموسه که گویی نویسنده داستان زندگی خواننده رو نوشته و از تمام تجربیات زندگی ما باخبر بوده اما واقعیت اینه که نویسنده واقعیات تلخ زندگی انسان ها رو باز گو کرده و راه حل هایی که عنوان میکنه کاملا کاربردی و قابل اجراست.نویسنده ابتدا زندگی سه شخص رو باهم مقایسه میکنه که حاضر نبودن تغییر زیادی در زندگی شون ایجاد کنن بجز یک نفر که با تغییرات بسیار کوچک اما ممتد تونست در بعضی از امور تغییر ایجاد کنه تنها راه رسیدن بهوموفقیت از نظر نویسنده سخت کوشی و تلاش بی وقفه و انجام تغییرات کوچک اما مستمر و مداوم و نترسیدن از عدم موفقیت هست .نداشتن استعداد،موقعیت،توانایی،و دلایل بی شمار دیگر دلیلی بر عدم موفقیت نخواهد بود..به عقیده نویسنده با تغییر عادتهامون میتونیم تغییرات شگرفی در زندگی ایجاد کنیم .عادتهایی که عمریه در ما نهادینه شده و بخش جدانشدنی از زندگی ماست و تصور تغییرش سخته اما با برنامه ریزی و مدیریت و نوشتن ریزترین کارهای روزمره میتوان این تغییر رابوجود آورد.فراتر از انتظارات بودن و تلاش کردن بیشتر از حد توان و انجام کارهایی که دیگران توان انجامش را ندارند مارا به جهش و تکانش بزرگ می رساند که ثمره آن اثر مرکب و کسب موفقیتهای پیاپی در زندگی ست.

آزاده کیانی
۱۹/۰۶/۹۵

مقاله عادت خوب کتاب خواندن

مقاله عادت خوب کتاب خواندن

شاید کاری عجیب به نظر برسد اگر کسی مدام کتاب به دست باشد ،تلویزیون تماشا نکند ،در مترو کتاب ،در تاکسی کتاب و بالاخره کوچکترین فرصتی را برای خواندن کتاب از دست ندهد .از نگاه مردم این انسان بسیار عجیب است!!
ما عادات نادرستی در زندگی روز مره مان داریم خیلی راحت و مثل آب خوردن وقتها را هدر میدهیم از شیشه ماشین به خیابان نگاه میکنیم و به مردم و به قیافه ها و طرز لباس پوشیدنشان توجه میکنیم در خانه به محض رسیدن به خانه قبل از روشن کردن چراغ تلویزیون را روشن میکنیم گویی خیلی دیر شده برای زل زدن به تصاویر رنگارنگ آن، در عین حال که به تلویزیون خیره میشویم تلگرام و اینستاگرام راهم مرور میکنیم و در صفحات مختلف مطلب میگذاریم و لایک و کامنت و ….
خلاصه هیچ فرصتی را برای مرور صفحات اجتماعی و شبکه های ماهواره ای از دست نمی دهیم و افسوس و صد افسوس که دقیقه ای رابه خواندن و اندیشیدن اختصاص نمی دهیم و این موجب میشود آموختن را از یاد برده تغییر را کنار گذاشته وبه روزمرگی روح عادت میکنیم.بله عادت میکنیم،آدمی خیلی زود عادت میکند و کافی ست بخواهد عادتهای خوب را جایگزین عادتهای بد کند آنگاه به ارزش تمام ثانیه ها و دقایق پی برده و هرگاه بخواهد روی برگرداند و به خیابان و مردم و تلویزیون و گوشی موبایل خیره شود،تلنگری به خود زده وچشمهای با ارزشش را به روی کتاب ،این گنج جاودانه خواهد گشود.

آزاده کیانی جویباری